Bạn cần biết

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                                                         Biểu 02_ TT21BTC


THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương 622 loại 490 khoản 492                    ĐVT: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

         3,048,350,000

 

1

Ngân sách nhà nước cấp năm 2015

         3,048,350,000

 

2

 Thu phí, lệ phí

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

4

Số thu nộp NSNN

 

 

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

a

Ngân sách nhà nước

         3,048,350,000

 

b

 Phí, lệ phí

 

 

c

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi

         3,048,350,000

 

I

Ngân sách nhà nước

         3,048,350,000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

         2,812,950,000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

            162,400,000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

              65,000,000

 

4

  Chi khác

                8,000,000

 

II

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

                               -  

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

                 NGƯỜI LẬP BIỂU                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                Trần Thị Phương Hà                                                      Phạm Thị Thu Hiền

 


 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 97

Tổng lượng truy cập: 328019