Bạn cần biết

Trường tiểu học Nhân Thịnh công khai kế hoạch thu các quỹ 2015-2016

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 ĐVT: Đồng

 

TT

Nội dung

 Mức thu/ tháng (năm)

 Số tháng thu

 Số HS (phụ huynh)

 Số tiền thu

Ghi chú

1

2

               3

          4

           5

                        6

7

A

PHẦN THU

 

 

 

      776,332,500

 

1

Quỹ hoc phí

 

 

          -  

                       -  

 

1.1

Mầm non

 

 

          -  

                       -  

 

a

Thành thị

 

 

          -  

                       -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

b

Nông thôn

 

 

          -  

                       -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

1.2

THCS

 

 

          -  

                       -  

 

a

Thành thị

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

b

Nông thôn

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

2

Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)

    371,250

        40

       638

      378,972,000

 

 

Lớp 1

      74,250

          8

       125

        74,250,000

 

 

Lớp 2

      74,250

          8

       133

        79,002,000

 

 

Lớp 3

      74,250

          8

       130

        77,220,000

 

 

Lớp 4

      74,250

          8

       124

        73,656,000

 

 

Lớp 5

      74,250

          8

       126

        74,844,000

 

3

Học nghề

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Lớp (khối) 8

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp (khối) 9

 

 

 

                       -  

 

4

Lệ phí nghề

 

 

 

                       -  

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

       572

      310,810,500

 

 

Học sinh đóng cả

    543,375

 

       572

      310,810,500

 

 

Học sinh cận nghèo

 

 

 

                       -  

 

6

Học phẩm, sách, tài liệu

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                       -  

 

7

Đồ dùng theo TT34

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                       -  

 

7

Đồng phục, trang phục

 

 

 

                       -  

 

8

Xã hội hoá

    100,000

 

       577

        57,700,000

 

9

Quỹ XHH nuôi ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

10

Ăn bán trú

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

                       -  

 

11

Quỹ hội phụ huynh

      50,000

 

       577

        28,850,000

 

12

Quỹ khác

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

………

 

 

 

                       -  

 

 

……..

 

 

 

                       -  

 

B

PHẦN CHI

 

 

 

      776,332,500

 

1

Quỹ học phí

 

 

 

                       -  

 

-

Chi cho con người

 

 

 

 

 

 

Trong đó 40% bù lương

 

 

 

 

 

-

Chi cho HĐ chuyên môn

 

 

 

 

 

-

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

2

Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)

 

 

 

      378,972,000

 

-

Chi công việc

 

 

 

      303,177,600

 

-

Chi quản lý

 

 

 

        56,845,800

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

        18,948,600

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

3

Quỹ học nghề

 

 

 

                       -  

 

-

Chi công việc

 

 

 

 

 

-

Chi quản lý

 

 

 

 

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

4

Lệ phí nghề

 

 

 

                       -  

 

-

Chi công việc

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

 

      310,810,500

 

-

Nộp cơ quan BH

 

 

 

      310,810,500

 

 

Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị

 

 

 

        33,567,534

 

6

Học phẩm, tài liệu

 

 

 

                       -  

 

-

Chi mua học phẩm, tài liệu

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

7

Đồ dùng theo TT34

 

 

 

                       -  

 

-

Chi mua đồ dùng

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

8

Đồng phục, trang phuc

 

 

 

                       -  

 

-

Chi may đồng phục

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

9

Xã hội hoá

 

 

 

        57,700,000

 

-

Cải tạo nhà để xe

 

 

 

          7,000,000

 

-

Làm hàng rào chắn ao khu Đồng Thủy

 

 

 

          4,500,000

 

-

Sửa cửa, quét vôi ve lớp học

 

 

 

        15,200,000

 

-

Hỗ trợ TBDH (máy chiếu)

 

 

 

        17,000,000

 

-

Làm rèm chống nắng phòng Tin

 

 

 

          4,500,000

 

-

Sửa lối đi  khu Do Đạo

 

 

 

          1,500,000

 

-

Sửa chữa thay thế thiết bị điện

 

 

 

          8,000,000

 

10

Xã hội hóa nuôi ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

-

Chi lương nhân viên nuôi ăn

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

11

Ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

 

Chi tiền ăn bán trú

 

 

 

 

 

12

Quỹ hội phụ huynh

 

 

 

        28,850,000

 

 

Chi phục vụ học sinh

 

 

 

        24,500,000

 

 

Chi khác

 

 

 

          4,350,000

 

13

Quỹ khác

 

 

 

                       -  

 

 

………

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 5 tháng 10 năm 2015

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Phương Hà

 

                  Phạm Thị Thu Hiền

 

Ghi chú:

- Không sửa biểu mẫu, không thêm cột - thêm dòng

- Chỉ nhập dữ liệu vào ô màu trắng

- Quỹ thu theo tháng thì nhập số tháng ở cột số tháng thu, nếu thu theo năm thì để trống

- Quỹ học phí trừ các đối tượng được miễn (bỏ miễn ra), các đối tượng được giảm chỉ tính thu 1/2 số tiền

- Nếu báo đỏ ở mục nào thì kiểm tra lại giữa phần thu và phần chi có khớp nhau không.

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 54

Tổng lượng truy cập: 327720