Điểm báo

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                                                         Biểu 02_ TT21BTC


THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương 622 loại 490 khoản 492                    ĐVT: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

         3,048,350,000

 

1

Ngân sách nhà nước cấp năm 2015

         3,048,350,000

 

2

 Thu phí, lệ phí

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

4

Số thu nộp NSNN

 

 

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

a

Ngân sách nhà nước

         3,048,350,000

 

b

 Phí, lệ phí

 

 

c

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi

         3,048,350,000

 

I

Ngân sách nhà nước

         3,048,350,000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

         2,812,950,000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

            162,400,000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

              65,000,000

 

4

  Chi khác

                8,000,000

 

II

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

                               -  

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

                 NGƯỜI LẬP BIỂU                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                Trần Thị Phương Hà                                                      Phạm Thị Thu Hiền

 


 

Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường