Điểm báo

Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường Tiểu học Nhân Thịnh năm học 2015 - 2016

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                               Biểu 8-TT09BGDĐT-TH

TRƯỞNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng trước

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

 

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

 

 

 

 

 

 

 

 

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TC

CN

 

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

39

25

14

 

 

17

20

 

 

 

 

I

Giáo viên

34

23

11

 

 

15

19

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiểu học

26

20

6

 

 

10

16

 

 

 

 

2

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Thể dục

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

4

Âm nhạc

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

3

1

2

 

 

1

2

 

 

 

 

6

Tin học

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

3

 

 

0

1

2

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhân Thịnh, ngày 5 tháng 10 năm 2015

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Thu Hiền

 


Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường