Điểm báo

Công khai cơ sở vật chất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                                             Biểu07-TT09BGDĐT-TH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015


STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng/số lớp

             22

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

                   22

 

1

Phòng học kiên cố

                   16

 

2

Phòng học bán kiên cố

                     6

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

                    3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

      10,470

16,9 m2/HS

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

     3,720

6 m2/HS

VI

Tổng diện tích các phòng

              1,218

 

1

Diện tích phòng học (m2)

                 906

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích phòng thư viện (m2)

42

 

4

Diện tích nhà đa năng (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (m2)

270

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

                   22

30 bộ/lớp

1

Khối lớp 1

 

 

 

5

 

2

Khối lớp 2

 

 

 

4

 

3

Khối lớp 3

 

 

 

4

 

4

Khối lớp 4

 

 

 

5

 

5

Khối lớp 5

 

 

 

4

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Bộ)

2

309 HS/bộ

IX

Tổng số thiết bị

                   13

 

1

Ti vi

3

 

2

Catsset

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu

2

 

5

Máy vi tính

6

 

6

Thiết bị dạy học Tiếng Anh

2

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh

2

2

1/1

0.11

0,11 m2/HS

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

4

2/2

0.19

0,19 m2/HS

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

x

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

Nhân Thịnh, ngày 24 tháng 9 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Trần Thị Phương Hà                                                                                                           Phạm Thị Thu Hiền

Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường