Điểm báo

Trường tiểu học Nhân Thịnh công khai kế hoạch thu các quỹ 2015-2016

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 ĐVT: Đồng

 

TT

Nội dung

 Mức thu/ tháng (năm)

 Số tháng thu

 Số HS (phụ huynh)

 Số tiền thu

Ghi chú

1

2

               3

          4

           5

                        6

7

A

PHẦN THU

 

 

 

      776,332,500

 

1

Quỹ hoc phí

 

 

          -  

                       -  

 

1.1

Mầm non

 

 

          -  

                       -  

 

a

Thành thị

 

 

          -  

                       -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

b

Nông thôn

 

 

          -  

                       -  

 

 

Nhà trẻ

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

 

Mẫu giáo

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

1.2

THCS

 

 

          -  

                       -  

 

a

Thành thị

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

b

Nông thôn

 

 

          -  

                       -  

 

 

Học sinh miễn

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh giảm 1/2

 

 

 

                       -  

 

 

Học sinh đóng cả

 

 

 

                       -  

 

2

Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)

    371,250

        40

       638

      378,972,000

 

 

Lớp 1

      74,250

          8

       125

        74,250,000

 

 

Lớp 2

      74,250

          8

       133

        79,002,000

 

 

Lớp 3

      74,250

          8

       130

        77,220,000

 

 

Lớp 4

      74,250

          8

       124

        73,656,000

 

 

Lớp 5

      74,250

          8

       126

        74,844,000

 

3

Học nghề

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Lớp (khối) 8

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp (khối) 9

 

 

 

                       -  

 

4

Lệ phí nghề

 

 

 

                       -  

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

       572

      310,810,500

 

 

Học sinh đóng cả

    543,375

 

       572

      310,810,500

 

 

Học sinh cận nghèo

 

 

 

                       -  

 

6

Học phẩm, sách, tài liệu

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                       -  

 

7

Đồ dùng theo TT34

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 3T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 4T

 

 

 

                       -  

 

 

Lớp mẫu giáo 5T

 

 

 

                       -  

 

7

Đồng phục, trang phục

 

 

 

                       -  

 

8

Xã hội hoá

    100,000

 

       577

        57,700,000

 

9

Quỹ XHH nuôi ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

10

Ăn bán trú

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

                       -  

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

                       -  

 

11

Quỹ hội phụ huynh

      50,000

 

       577

        28,850,000

 

12

Quỹ khác

              -  

         -  

          -  

                       -  

 

 

………

 

 

 

                       -  

 

 

……..

 

 

 

                       -  

 

B

PHẦN CHI

 

 

 

      776,332,500

 

1

Quỹ học phí

 

 

 

                       -  

 

-

Chi cho con người

 

 

 

 

 

 

Trong đó 40% bù lương

 

 

 

 

 

-

Chi cho HĐ chuyên môn

 

 

 

 

 

-

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

2

Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)

 

 

 

      378,972,000

 

-

Chi công việc

 

 

 

      303,177,600

 

-

Chi quản lý

 

 

 

        56,845,800

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

        18,948,600

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

3

Quỹ học nghề

 

 

 

                       -  

 

-

Chi công việc

 

 

 

 

 

-

Chi quản lý

 

 

 

 

 

-

Chi hỗ trợ CSVC

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

4

Lệ phí nghề

 

 

 

                       -  

 

-

Chi công việc

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

5

Bảo hiểm y tế

 

 

 

      310,810,500

 

-

Nộp cơ quan BH

 

 

 

      310,810,500

 

 

Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị

 

 

 

        33,567,534

 

6

Học phẩm, tài liệu

 

 

 

                       -  

 

-

Chi mua học phẩm, tài liệu

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

7

Đồ dùng theo TT34

 

 

 

                       -  

 

-

Chi mua đồ dùng

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

8

Đồng phục, trang phuc

 

 

 

                       -  

 

-

Chi may đồng phục

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

9

Xã hội hoá

 

 

 

        57,700,000

 

-

Cải tạo nhà để xe

 

 

 

          7,000,000

 

-

Làm hàng rào chắn ao khu Đồng Thủy

 

 

 

          4,500,000

 

-

Sửa cửa, quét vôi ve lớp học

 

 

 

        15,200,000

 

-

Hỗ trợ TBDH (máy chiếu)

 

 

 

        17,000,000

 

-

Làm rèm chống nắng phòng Tin

 

 

 

          4,500,000

 

-

Sửa lối đi  khu Do Đạo

 

 

 

          1,500,000

 

-

Sửa chữa thay thế thiết bị điện

 

 

 

          8,000,000

 

10

Xã hội hóa nuôi ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

-

Chi lương nhân viên nuôi ăn

 

 

 

 

 

-

Chi khác

 

 

 

 

 

11

Ăn bán trú

 

 

 

                       -  

 

 

Chi tiền ăn bán trú

 

 

 

 

 

12

Quỹ hội phụ huynh

 

 

 

        28,850,000

 

 

Chi phục vụ học sinh

 

 

 

        24,500,000

 

 

Chi khác

 

 

 

          4,350,000

 

13

Quỹ khác

 

 

 

                       -  

 

 

………

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 5 tháng 10 năm 2015

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Phương Hà

 

                  Phạm Thị Thu Hiền

 

Ghi chú:

- Không sửa biểu mẫu, không thêm cột - thêm dòng

- Chỉ nhập dữ liệu vào ô màu trắng

- Quỹ thu theo tháng thì nhập số tháng ở cột số tháng thu, nếu thu theo năm thì để trống

- Quỹ học phí trừ các đối tượng được miễn (bỏ miễn ra), các đối tượng được giảm chỉ tính thu 1/2 số tiền

- Nếu báo đỏ ở mục nào thì kiểm tra lại giữa phần thu và phần chi có khớp nhau không.

 

Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường