Thông báo

Lịch kiểm tra định kỳ HK I 2019-2020

Thông báo Lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I Năm học 2019-2020 Trường tiểu học Nhân Thịnh thông báo lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2019 - 2010, cụ thể như sau: 1. Môn kiểm tra - Khối lớp1,2, 3: Kiểm tra 3 môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. - Khối lớp 4, 5: Kiểm tra 5 môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa Lý và Tiếng Anh. 2. Thời gian kiểm tra: - Khối lớp1,2: Kiểm tra môn Tiếng Anh từ ngày 17/12 - Ngày 23/12/2019 + Sáng: Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 + Chiều: Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, lớp 3 - Ngày 24/12/2019 + Sáng: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán, lớp 4 + Chiều: Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán lớp 5 - Ngày 25/12/2019 : Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 - Ngày 26/12/2019: Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 - Ngày 27/12/2019: Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 5 Môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý được bố trí đan xen trong các buổi 3.Thời gian làm bài: - Môn Tiếng Việt và Toán: + Khối lớp 1: Thời gian làm bài 40 phút + Khối lớp 2,3: Thời gian làm bài 50 phút + Khối lớp 4,5: Thời gian làm bài 60 phút - Môn Tiếng Anh: Thời gian làm bài theo mẫu của Bộ. Trên đây là thông báo lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2019-2020, nhà trường trân trọng thông báo. HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Thu Hiền

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường