V/v tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh với tổ chức khủng bố 'Việt Tân' của Công an tỉnh Hà Nam

data/17476258324232916268/thongbao/Thong%20bao%20tuyen%20truyen%20van%20dong%20quan%20chung%20dau%20tranh%20voi%20to%20chuc%20khung%20bo%20Viet%20tan.pdf

Lịch KT giữa kỳ I năm học 2017-2018

data/17476258324232916268/thongbao/l%E1%BB%8Bch%20ki%E1%BB%83m%20tra.doc

Tiếp tục tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong năm học 2015 - 2016

data/17476258324232916268/thongbao/Tiep%20tuc%20to%20chuc%20thuc%20hien%20bai%20tap%20the%20duc%20buoi%20sang%2C%20the%20duc%20giua%20gio%2C%20bai%20vo%20co%20truyen%20nam%20hoc%202015-2016.pdf

Triển khai thực hiện Cuộc thi viết 'Những tấm gương làm theo Bác'

data/17476258324232916268/thongbao/CV%2025%20Ke%20hoach%20trien%20khai%20cuoc%20thi%20viet%20Nhung%20tam%20guong%20lam%20theo%20Bac.pdf

Thông báo hướng dẫn nộp sản phẩm dự thi ' GVST trên nền tảng CNTT năm 2015 - 2016'

data/17476258324232916268/thongbao/Huong%20dan%20vao%20trang%2C%20nop%20san%20pham%20du%20thi%20Cuoc%20thi%20giao%20vien%20sang%20tao%202015.doc

Thông báo Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trường Tiểu học và THCS giai đoạn 2016 - 2020

data/17476258324232916268/thongbao/Thong%20bao%20so%20281%20lay%20phieu%20tin%20nhiem%20quy%20hoach%20nguon%20CBQL.pdf

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017

data/17476258324232916268/thongbao/Thong%20bao%20lich%20nghi%20Tet%20Am%20lich%202017.pdf

Thông báo v/v tổ chức ôn tập, thi cấp lại chứng chỉ Tin học

data/17476258324232916268/thongbao/Thong%20bao%20128%20To%20chuc%20on%20tap%20thi%20cap%20lai%20chung%20chi%20Tin%20hoc.pdf

Hướng dẫn thi giải toán qua Internet

data/17476258324232916268/thongbao/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20gI%E1%BA%A2I%20tO%C3%81N%20QUA%20INTERNET%20C%E1%BA%A4P%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202015.doc

Thông báo lịch nghỉ Tết năm 2016

data/17476258324232916268/thongbao/Thong%20bao%20lich%20nghi%20tet%20nam%202016.pdf

Mẫu danh sách uống thuốc tẩy giun

data/17476258324232916268/thongbao/M%E1%BA%ABu%20danh%20s%C3%A1ch%20u%E1%BB%91ng%20thu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%A9y%20giun.doc

thông báo giờ làm việc mùa hè

data/17476258324232916268/thongbao/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20gi%E1%BB%9D%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20m%C3%B9a%20h%C3%A8.pdf

Giờ làm việc mùa đông

data/17476258324232916268/thongbao/UBND%20tinh%20Ha%20Nam.Thong%20bao%20gio%20LV%20mua%20dong.pdf

Thời Khóa Biểu

data/17476258324232916268/thongbao/Thoi%20khoa%20bieu.xls

Hướng dẫn thi GVST trên nền tảng CNTT năm học 2015 - 2016

data/17476258324232916268/thongbao/Huong%20dan%20thi%20GV%20STTNTCNTT%20nam%202016.doc

Lịch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

data/17476258324232916268/thongbao/Ke%20hoach%20so%20140%20Tap%20huan%20thong%20tu%2022.pdf

Thông báo kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 4 năm 2016 tại trường Tiểu học Nhân Mỹ

data/17476258324232916268/thongbao/30-KH%20to%20chuc%20SHCM%20li%C3%AAn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20m%C3%B4n%20T.Anh%20T4-2016.DOC

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn Liên trường tháng 2 năm 2016

data/17476258324232916268/thongbao/KH%20to%20chuc%20SHCM%20Li%C3%AAn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A1ng%202-2016.DOC

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 68

Tổng lượng truy cập: 328095