tin tức-sự kiện

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12 năm 2016 tại Nhân Đạo

  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

         Số:     /KH-THNĐ                                 Nhân Đạo, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Tháng 12 năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 658/KH-PGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, trường Tiểu học Nhân Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12 năm 2016 cụ thể như sau:

          1. Thời gian

           Ngày 17/12/2016 (Sáng thứ Bảy) từ 7h30.

2. Địa điểm

Trường Tiểu học Nhân Đạo.

          3. Nội dung

          - Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết; rút kinh nghiệm giờ dạy.

          - Trao đổi, thảo luận về các nội dung sau:

          + Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình VNEN; Việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học theo mô hình VNEN.

          + Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 – CGD.

          + Phương pháp  “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy môn TN-XH; Khoa học.

          + Đánh giá HS theo Thông Tư 30/2014 (sửa đổi).

          + Việc tổ chức dạy học theo Chuẩn KT, KN và định hướng phát triển năng lực học sinh.

          4. Tổ chức thực hiện

          * Nhóm 1: Dự giờ môn Tiếng Việt lớp 1 (tại phòng học lớp 1A)

          - Thành phần: Giáo viên tổ 1 các trường TH xã Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường Nhân Thịnh và 1 phó HT trường TH Chân Lý.

          - Người điều hành: Phạm Thu Hiền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Thịnh.

          - Giáo viên dạy thực hành:

 

STT

Họ và tên

Tên bài dạy

Tuần

1

 

Nguyễn Thị Thuyết

Vần /au/, /âu/ (Việc 3,4)

15

 

2

 

Phạm Thị Thú

 

Bài  Vần oang, oac (Việc 1,2)

 

16

 

          *Nhóm 2: Dự giờ môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 (tại phòng học lớp 2B).

          - Thành phần: Giáo viên tổ 2+3 các trường Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường Chân Lý, phó HT các trường Nhân Đạo, Nhân Hưng và 1 phó HT trường TH Nhân Thịnh.

          - Người điều hành : Phạm Thị Hợi – Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Chân Lý.

          - Giáo viên dạy thực hành:

 

STT

Họ và tên

Môn

Tên bài dạy

Tuần

1

Phạm Thị Phượng

Toán

Bài 42: 55, 56, 57, 58 trừ đi một số như thế nào ? (tiết 2)

16

2

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Tiếng Việt

Bài 16 A: Bạn thân của bé (tiết 1)

16

 

 

* Nhóm 3: Dự giờ môn Khoa học lớp 4, 5 (tại phòng học lớp 2C).

          - Thành phần: Giáo viên tổ 4+5 các trường Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh. Hiệu trưởng trường TH Nhân Hưng và 1 phó HT trường TH Nhân Thịnh, Chân Lý.

          - Người điều hành : Trương Minh Tiến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Hưng.

          - Giáo viên dạy thực hành:

 

STT

Họ và tên

Lớp

Tên bài dạy

Tuần

1

 Phạm Thị Huê

5

Bài 26: Đá vôi

13

2

Trần Thị Lan

4

Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí ?

15

         

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo điều hành chung. Sau phần dự giờ, các nhóm trao đổi, thảo luận các nội dung quy định.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 12 năm 2016; Trường tiểu học Nhân Đạo  trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                                                          

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);                                                  

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

                       (Đã ký)

 

 

 

                    Trương Thị Hoài

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường