tin tức-sự kiện

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016 - 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị  Phương Loan

Giáo viên -TT

 

2

Tống Thị Thoa

Giáo viên

 

3

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên-TP

 

4

Dương Thị Toán

Giáo viên

 

5

Trần Thị Hà

Giáo viên

 

6

Nguyễn T. Bích Nguyệt

Giáo viên-TP

 

7

Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Hiên

Giáo viên

 

9

Trần Thị Huyền Thương

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên-TT

 

11

Trần Thị Bạch Yến

Giáo viên

 

12

Lê Thị Minh Lương

Giáo viên

 

13

Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

14

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên-TT

 

15

Trần Thị Thanh Hoa

Giáo viên

 

16

Phùng Thị Tỉnh

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

 

18

Trần Thị Thanh Phượng

Giáo viên

 

19

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên

 

20

Trần Thị Thoa

Giáo viên

 

21

Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

 

22

Nguyễn Thị Thương

Giáo viên

 

23

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tuyến

Giáo viên

 

25

Văn Thị Dần

Giáo viên

 

                                                                                 Nhân Thịnh, ngày 24 tháng 12 năm 2016

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Thị Thu Hiền

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường