Tin tức : Thi đua - Khen thưởng/

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI  OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Thị Cẩm Tú

18/02/2008

3C

Nhất

 

2

Nguyễn Ngọc Anh

10/03/2008

3A

Nhì

 

3

Trần Minh Việt

18/04/2008

3C

Ba

 

4

Trần Thị Hiền

16/03/2006

5A

Ba

 

5

Nguyễn Thị Nhung

14/09/2007

4A

Khuyến khích

 

6

Trần Anh Thư

22/12/2007

4A

Khuyến khích

 

7

Đào Minh Châu

25/04/2007

4A

 

 

8

Trần Ngọc Đảm

10/07/2006

5B

 

 

9

Nguyễn Trần Hà Phương

10/04/2006

5A

 

 

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 14 tháng 01 năm 2017

                                                                                  Hiệu trưởng

 

thnhanthinh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 35

Tổng lượng truy cập: 313795