tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI  OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Thị Cẩm Tú

18/02/2008

3C

Nhất

 

2

Nguyễn Ngọc Anh

10/03/2008

3A

Nhì

 

3

Trần Minh Việt

18/04/2008

3C

Ba

 

4

Trần Thị Hiền

16/03/2006

5A

Ba

 

5

Nguyễn Thị Nhung

14/09/2007

4A

Khuyến khích

 

6

Trần Anh Thư

22/12/2007

4A

Khuyến khích

 

7

Đào Minh Châu

25/04/2007

4A

 

 

8

Trần Ngọc Đảm

10/07/2006

5B

 

 

9

Nguyễn Trần Hà Phương

10/04/2006

5A

 

 

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 14 tháng 01 năm 2017

                                                                                  Hiệu trưởng

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường