Tin tức : Chi bộ Đảng trường Tiểu học Nhân Thịnh/

Danh sách đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

        ĐẢNG BỘ XÃ NHÂN THỊNH

              CHI BỘ TIỂU HỌC

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 TỔNG HỢP

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

I. Đăng ký của chi bộ 

STT

Nội dung đăng ký

Thời điểm đăng ký

Thời điểm phấn đấu hoàn thành

Ghi chú

1

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Nói đi đôi với làm

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

 

 

II. Đăng ký của cá nhân

STT

Họ và tên

Nội dung đăng ký

Thời điểm đăng ký

Thời điểm phấn đấu hoàn thành

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hiền

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

2

Trần Thị Oanh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Nói đi đôi với làm

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

3

Nguyễn Thị Tuyết

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

4

Ngô Thùy Luận

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

5

Trần Thị Hà

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

6

Nguyễn Thị Phương Loan

Nói đi đôi với làm

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

7

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

8

Trần Thị Huyền Thương

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

9

Nguyễn Thị Hiên

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

10

Nguyễn Thị Nhung

Nói đi đôi với làm

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

11

Nguyễn Thị Lý

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

12

Nguyễn Thị Hòa

Nói đi đôi với làm

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

13

 

Trần Thị Thanh Phượng

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

 

14

Trần Thị Thanh Hoa

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

15

Trần Đức Thành

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

 

Tháng 3 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

                                                                                            Nhân Thịnh, ngày 6 tháng 3 năm 2016

                                                                                                            TM. CHI BỘ

                                                                                                                Bí thư

 

                                                                                                        Phạm Thị Thu Hiền

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 34

Tổng lượng truy cập: 328296