tin tức-sự kiện

Đăng kí thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

        PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN              TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                               

 

         
 

1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động: 36 người.

2. Đăng kí thi đua, khen thưởng đối với cá nhân.

2.1. Số lượng cán bộ, viên chức đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 36 người

2.2. Đăng kí các danh hiệu chiến sĩ thi đua, hình thức khen thưởng:

3.Đăng ký thi đua, khen thưởng đối với tập thể

                                                                                                Nhân Thịnh, ngày 4 tháng 10 năm 2016

                                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường