tin tức-sự kiện

Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động trường Tiểu học Nhân Thịnh , năm học 2017-2018

   - Căn cứ vào hướng dẫn số 743/HD –PGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2017-2018 ngày 21/9/2017của Phòng GD&ĐT  huyện Lý Nhân;

  - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018.

     Ngày 7/9/2017 trường Tiểu học Nhân Thịnh long trọng tổ chức hội nghị CB, CC,VC và lao động năm học 2017-2018. Đây là một diễn đàn dân chủ để mọi cán bộ, CC, VC&LĐ trong nhà trường  được  trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, phát huy sức mạnh và trí tuệ của tập thể, ý thức trách nhiệm công khai bàn bạc, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, đồng thời đưa ra các biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Hội nghị được nghe :

       - Đ/c  Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017,  dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong nhà trường; kiểm điểm trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.

        - Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả hội nghị, cán bộ viên chức và lao động ở tổ; báo cáo tập hợp ý kiến  tham gia và những đề xuất kiến nghị của cán bộ công chức và lao động

          - Trưởng ban TTND báo cáo kết quả hoạt động của TTND năm học 2016-2017, phương hướng hoạt động của Ban TTND năm học 2017-2018.

          -  Hiệu trưởng báo cáo thu,chi ngân sách năm học 2016-2017, sử dụng quỹ tự có của đơn vị và quy chế chi tiờu nội bộ  của nhà trường     

- Cán bộ,công chức, viên chức và lao động thảo luận bàn biện pháp  thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống.

          - Cán bộ,công chức, viên chức và lao động đăng ký thi đua.

          - Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và BCHCĐ và kí giao ước thi đua.

          - Thông qua nghị quyết.

   Sau một thời gian hội nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị CBCC , viên chức và lao động của trường Tiểu học Nhân Thịnh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

 Văn nghệ chào mừng hội nghị.

 Hiệu trưởng thông qua các báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018, báo cáo công tác thu chi...

Nồng chí Nguyễn Thị Phương Loan báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND trường học năm học 2016-2017 và phương hướng hoạt động của ban TTND năm học 2017-2018

 

Tác giả: Trần Thị Oanh - CTCĐ

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường