tin tức-sự kiện

Hội nghị CBCCVC&LĐ

       Thực hiện công văn số 690/HDLT-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2016- 2017; được sự chỉ đạo của chi bộ, sự thống nhất giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn, trường Tiểu học Nhân Thịnh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2016- 2017 vào ngày 10/10/2016.

          Về dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2016- 2017 có các đại biểu đại diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và 36 cán bộ, công chức, viên chức và lao động nhà trường.

          Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động nhà trường đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017; kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2015- 2016; kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015- 2016; dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017; đồng chí Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015-2016, phương hướng hoạt động năm học 2016-2017; Chính quyền báo cáo ngân sách, việc thu,chi, quản lý và sử dụng tiền học 2 buổi; Cán bộ, công chức, viên chức và lao động đã sôi nổi thảo luận bàn các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

          Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của ông Trần Tiến Thiều- Phó chủ tịch UBND xã, thay mặt cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao những thành tích của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016, đồng thời cũng động viên cán bộ, công chức, viên chức và lao động nhà trường tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

           Tại Hội nghị, Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐ đã ký giao ước thi đua năm học 2016- 2017: 100% cán bộ, công chức, viên chức và lao động đều nhất trí với Dự thảo nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm hoc 2016- 2017. Dự thảo nghị quyết trở thành Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2016-2017.

           Sau ½ ngày làm việc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trường TH Nhân Thịnh đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường