tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI GIẢI HỘI THI “GIAO LƯU TRÍ TUỆ TUỔI THƠ” CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI  HỘI THI

“GIAO LƯU TRÍ TUỆ TUỔI THƠ”  CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Minh Việt

18/04/2008

4A

Nhì

 

2

Trần Thị Cẩm Tú

18/02/2008

4A

Khuyến khích

 

3

Đặng Thị Yến Nhi

06/12/2008

4A

Khuyến khích

 

4

Trần Nam Anh

31/01/2008

4A

Khuyến khích

 

5

Nguyễn Thị Anh Thư

04/05/2007

5C

Khuyến khích

 

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                   Phạm Thị Thu Hiền

Tác giả: TH NHÂN THỊNH

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường