tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo ảnh Chào mừng ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5, năm học 2016 -2017

           PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN         

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

                           

                     Số  / KH- TrH- NGLL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            

        Nhân Thịnh, ngày 17  tháng 5  năm 2017      

 

                                                                                 

                                                                                 KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Báo ảnh Chào mừng ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5

 Năm học 2016 -2017

 

          Thực hiện công văn số 311/PGDĐT –NGLL ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo hoạt động NGLL năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh;

         Trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo ảnh chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

           -Thiết thực chào mừng ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, là dịp để tập thể học sinh trong Liên đội nhớ về Bác vị cha già kính yêu của dân tộc. Nay BCH Liên đội  tổ chức hội thi sưu tầm và làm báo ảnh chào mừng ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5 với các nội dung như sau:  

       - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, giúp học sinh khám phá khả năng tiềm ẩn của mình từ  đó tạo nên nền tảng cho sự phát triển năng khiếu hướng đến sự phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ, đánh thức những tiềm năng trong tâm hồn trẻ thơ, đặc biệt đối với những ai yêu thích và đam mê môn học; đồng thời tạo cơ hội giúp các lớp trong trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống.

         - Đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua đó từng bước củng cố công tác tổ chức Đoàn -  Đội khoa vững mạnh.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung:

- Hình thức: Mỗi một chi đội phát động đội viên sưu tầm ảnh về Bác Hồ và trang trí thành một báo ảnh để dự thi. Đối với lớp 1,2,3 mỗ khối một báo ảnh  để dự thi.

- Nội dung chủ đề: Hướng về ngày Sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Thể loại: Báo ảnh

3. Hình thức:

      Tác phẩm được thể hiện trên giấy khổ Ao, trang trí đẹp, hài hòa, bố cục hợp lí, khoa học, sáng tạo, cân đối và có ý nghĩa……

4. Hạn nộp báo:

      - Đến hết 16 giờ 30 phút ngày 18/5/2017.

      - Địa điểm nhận: Văn phòng.

5. Khen thưởng:

-  Cơ cấu giải thưởng:

 Gồm 3 giải cụ thể như sau:

1. 01 Giải nhất

2. 01 Giải nhì

3. 01 Giải ba

- Khen thưởng: Theo quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Chấm và công bố kết quả:

   - Chấm và công bố kết quả vào  ngày 19/5/2017

  - Những tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày  tại trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng, các đoàn thể, các tổ chuyên môn chủ động triển khai đến toàn thể giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với cán bộ quản lý nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

       Trên đây là kế hoạch chỉ đạo Tổ chức hội thi báo  báo ảnh chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ năm 2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh. Trường  Tiểu học Nhân Thịnh đề nghị giáo viên, nhân viên; các em học sinh, các thành viên phụ  trách nghiêm túc thực hiện  để  đạt kết quả tốt.

                                                                          

                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG                                           

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CHẤM BÁO ẢNH KỈ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ 19/5

                                                                       (Năm học 2016 – 2017)

 

 

STT

 

Chi đội

(Khối)

Nội dung

(4đ)

Hình thức

(4đ)

Thuyết    trình

(2đ)

Tổng điểm

Xếp thứ

Ghi chú

1

5A

 

 

 

 

 

 

2

5B

 

 

 

 

 

 

3

5C

 

 

 

 

 

 

4

5D

 

 

 

 

 

 

5

4A

 

 

 

 

 

 

6

4B

 

 

 

 

 

 

7

4C

 

 

 

 

 

 

8

4D

 

 

 

 

 

 

9

KHỐI 1

 

 

 

 

 

 

10

KHỐI 2

 

 

 

 

 

 

11

KHỐI 3

 

 

 

 

 

 

   

      BAN GIÁM HIỆU                                                  GV Tổng phụ trách

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Thị Xuân

 

 

 

 

Biểu điểm chấm báo ảnh

1. Nội dung: (6 Điểm)

  -  Các bài báo có nội dung phong phú, đúng chủ đề , đa dạng về thể loại.

2. Hình thức: (4 điểm)

  -  Trang trí đẹp, hài hòa, bố cụ hợp lý, khoa học, sáng tạo.

3. Thuyết trình: (2 điểm)

 - Nói được nội dung , ý nghĩa của tờ báo ảnh.

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường