tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET (VIOLYMPIC) CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

        DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI  GIẢI TOÁN  BẰNG TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET (VIOLYMPIC) CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Đào Minh Châu

25/04/2007

4A

Nhất

 

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 23 tháng 3  năm 2017

                                                       Hiệu trưởng

 

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường