tin tức-sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA LẦN ĐẦU NĂM 2015-2016

    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHÂN THỊNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   

Số:        /BC –TTH

 Nhân Thịnh, ngày 5 tháng 12 năm 2016

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

LẦN ĐẦU NĂM 2015-2016

 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”;

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL;

Căn cứ Tiêu chuẩn, thủ tục số 13/BCĐ ngày 16/3/2015 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Lý Nhân về việc xét và công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”, “Khu phố văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”;

          Căn cứ kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, trường tiểu học Nhân Thịnh báo cáo thành tích xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” lần đầu năm 2015 – 2016 của nhà trường như sau:

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I/ Biên chế tổ chức

  1. Lớp - học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con gia

đình cận nghèo

Con TB, BB

1

5

159

68

32

 

1

7

8

 

2

4

124

61

31

 

1

6

11

 

3

4

132

65

33

 

1

7

5

 

4

4

128

69

32

 

1

4

5

 

5

4

120

63

30

 

 

8

7

 

Cộng

21

663

326

32

 

4

32

36

 

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 36

- Cán bộ quản lý: 3, trình độ: ĐHSP: 02, ĐHQL: 01

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 31

          Trình độ đào tạo: Đại học: 16 GV = 51,6%, Cao đẳng: A15 GV= 48,4%                                                                                                              Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH SP: 10, ĐHSP Tiếng Anh: 1, ĐH SP Thể chất: 2,  Đại học Âm  nhạc: 01, Đại học Mỹ Thuật: 01, Đại học SP Toán: 01, CĐSP: 13, CĐSP Tiếng Anh: 2. Có 24 GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường = 70,5%,  trong đó có 2 GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

- Nhân viên hành chính: 02

- Đảng viên: 15 ( CBQL: 03, GV: 11, NV: 01)

- Đoàn viên:  15 ( GV: 15)

II/ Cơ sở vật chất - Trang thiết bị

- Diện tích: Tổng diện tích 3 khu là 10470 m2, trong đó 5010  m2   khu trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Số phòng học: 21, trong  đó có 6 phòng học cấp 4, 15 phòng học kiên cố, cao tầng, phòng chức năng 5 ( Kiên cố, cao tầng : 5 ).

- Thư viện: Đạt chuẩn. 

- Bàn ghế : 377 bộ trong đó: đạt chuẩn: 308 bộ, chưa đạt chuẩn: 69 bộ.

- Thiết bị dạy học đủ 1 bộ/ lớp  có tủ đựng tại các lớp. Máy tính: 8, máy chiếu: 3, tăng âm loa đài 1 bộ, ti vi: 3, đàn Piano: 1, Organ: 1, Đài cát sét:  6.

- Có phòng tin học với 29 máy tính 

- Công trình vệ sinh, nước sạch: Có đủ công trình vệ sinh: cho giáo viên: 01, cho học sinh: 03, trường có 3 giếng khoan,  2 bể chứa nước mưa, có nước máy ở 3 khu.

- Sân chơi, bãi tập:  Có sân chơi có diện tích  3200m2

 III/ Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

- Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Lý Nhân, phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng, Chính quyền, nhân dân địa phương đặc biệt sự ủng hộ của cha mẹ học sinh thường xuyên quan tâm đến nhà trường. Nhà trường có bề dày thành tích, nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động  Xuất sắc.

- Đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng được ổn định và được trẻ hoá, luôn có tinh thần đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công tác; biết đặt lợi ích tập thể lên trên; có tinh thần trách nhiệm cao; 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, phần lớn giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn chấp hành tốt nề nếp chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong công tác; thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở.

- Các tổ chức, cá nhân trong trường luôn giữ vững mối đoàn kết, hoạt động có nề nếp và hiệu quả, là nhân tố quan trọng giúp nhà trường, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

-  Đời sống của một số gia đình học sinh còn có khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên việc quan tâm đầu tư cho con em học tập phần nào còn hạn chế.

- Một số giáo viên hợp đồng, mới ra trường thu nhập còn thấp, chưa có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn còn hạn chế.

- Trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, còn 6 phòng học cấp 4, nhà trường đang xây dựng 10 phòng học cao tâng, san lấp sân tập.

B/ KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

I/ Tiêu chuẩn 1. Hoàn thành tốt nhiệm

1.1. Thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, phong trào thi đua "Hai tốt", hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học

- Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Các năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Hoạt động Văn - Thể - Mỹ, Đoàn Đội:

+ Hoạt động Đội và ngoài giờ lên lớp được duy trì thường xuyên, có chất lượng, được đánh giá xếp loại Tốt.

+ Trường có đội văn nghệ , thể dục thể thao tập luyện thường xuyên .

- Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2014-2015, 2015-2016 là: 100%.

- Giáo viên dạy giỏi:

 Cấp trường: Năm học 2014-2015 là: 21;

                                Năm học 2014-2015: 22;

          Cấp huyện: Năm học 2014-2015 là: 7

                              Năm học 2015-2016 là: 6,

 Cấp tỉnh: Năm học 2014-2015 là: 1;

                            Năm học 2014-2015: 2;

- Trường có phong trào thi đua dạy và học luôn được đánh giá tốt trong huyện.

- Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiên, bốn năm liền gần đây đạt tập thể LĐXS.

 Năm học 2014-2015 có 24 đồng chí đạt danh hiệu lao động Tiên tiến, có 8 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được UBND huyện tặng giấy khen, trường xếp thứ 2/24 trường.

Năm học 2015-2016 trường xếp thứ 5/24 trường, có 5 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 1 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng giấy khen, có 2 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân tặng giấy khen, có 24 đồng chí đạt lao động Tiên tiến; trường được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2015-2016.

- Chi bộ đảng luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc và được tặng giấy khen, năm học 2014-2015 được đảng bộ xã tặng giấy khen đạt thành tích tiêu biểu về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

- Công đoàn cơ sở nhiều năm liền đạt CĐCS vững mạnh, vững mạnh Xuất sắc, năm học 2015-2016 công đoàn được Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam  tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Ban chấp hành Liên đoàn LĐ huyện Lý Nhân tặng giấy khen.

 - Hàng năm, nhà trường đều tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, tổ chức ký cam kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua:

+ Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": 100% CBGV và LĐ đăng kí; kết quả: Năm học 2014-2015: Xếp loại Tốt: 32, Khá: 8;  năm học 2015-2016: xếp loại Tốt: 32, loại Khá: 7.

+ Cuộc vân động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo": 100% CBGV và LĐ đăng kí; kết quả: Năm học 2014-2015: xếp loại Tốt: 33, Khá: 6; năm học 2015-2016 xếp loại Tốt: 34, Khá 5.

+ Phong trào thi đua: " Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực": đạt 5/5 tiêu chuẩn.        

         1.2. Công tác tự học tự bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ

- 100% CBGV tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị hè và nhiệm vụ năm học đầu mỗi năm học .

- 100% CBGV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường tổ chức.

- 100% CBGV và lao động luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

- Năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016 có 8 giáo viên tham gia học Đại học tại chức, hiện nay có 2 giáo viên học Đại học tại chức, 1giáo viên lớp Trung cấp lý luận chính trị.

          1.3. Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ công chức viên chức

- 100% CBGV và lao động thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo.

- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Năm học 2014-2015: Xuất sắc: 9, Khá: 24; năm học 2015-2016: Xuất sắc: 8, Khá: 26.

- Cán bộ quản lí đều đạt chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

 Năm học 2014-2015: Xuất sắc: 2, Khá: 1; năm học 2015-2016: Xuất sắc: 3.

- 100% CBGV  thực hiện tốt trách nhiệm công dân và nghĩa vụ nơi cư trú.

         1.4. Nâng cao chất lượng các hoạt động giảng dạy và giáo dục

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường qua mỗi năm học.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên hiện nay 100% trên chuẩn.

- Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng nâng cao.

         1.5. Có sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng tại đơn vị

- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học: 100% CBGV tham gia. Năm học 2014-2015 : có 3 SKKN dự thi cấp huyện đạt loại Khá, 1 SKKN dự thi cấp tỉnh đạt loại Khá; năm học 2015-2016 có 2 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện đạt loại khá, 1 SKKN dự thi cấp tỉnh đạt loại Khá.

          II/ Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

          2.1. Thực hiện nếp sống văn minh

- Nhà trường đã phổ biến và quán triệt về việc chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết, cải cách hành chính, văn minh trong giao tiếp.

- Kết quả 100% CB, GV và LĐ không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, chống mê tín dị đoan.

- Kết quả đơn vị: 100% CB, GV và LĐ không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không mê tín dị đoan; không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong giờ làm việc, Hàng năm có 85-90% gia đình giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

         2.2. Cơ quan sinh hoạt nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế , quy định, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, nội bộ đoàn kết

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của ngành, của nhà trường; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào "Giỏi việc trường , đảm việc nhà".  Các hoạt động kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú.

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chào cờ đầu tuần theo đúng quy định.

- 100% CBGV, NV thực hiện tốt nội dung đăng ký " Làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với các chuyên đề cụ thể của từng năm. Năm 2015, nội dung học tập làm theo là: trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2016 nội dung là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm; nói đi đôi với làm.

- 100% CB,GV và LĐ làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, yêu thương, tôn trọng học sinh, thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT.

- Đảm bảo công bằng, công khai trong thi đua, trong thu chi tài chính.

- Tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên ở đơn vị với mục đích góp ý chân thành mang tính xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động.

- Hàng năm tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,LĐ đảm bảo dân chủ, công khai.

         2.3. Thực hiện trang phục gọn gàng lịch sự, cơ quan xanh - sạch - đẹp

- Nhà trường tuyên truyền nhắc nhở mọi CB, GV và LĐ thực hiện trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp khi đến công sở. Kết quả 100% CB, GV và LĐ thực hiện nghiêm túc.

- Trường có biển tên trường theo quy định. Hệ thống cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên trường được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên đảm bảo thẩm mĩ.

- Công tác vệ sinh trường lớp được duy trì thường xuyên, đảm bảo môi trường sạch sẽ, thoáng mát.

III/ Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

3.1. Thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương và chính sách dân số - KHHGĐ

- Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở CB, GV và LĐ trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của đơn vị; thực hiện kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phát huy dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết.

- 100% CB, GV và LĐ thực hiện tốt nhiệm vụ công dân và tham gia tích cực các hoạt động ở nơi cư trú.

- Cơ quan đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không có khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện tiết kiệm, không để xẩy ra hiện tượng tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị.

- Đặc biệt nhà trường cùng công đoàn phổ biến tuyên truyền giáo dục việc thực hiện nghiêm túc chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

- Kết quả: đơn vị không có ai vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm về sinh con thứ 3 trở lên.

3.2. Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý sử dụng hiệu quả tài chính tài sản, không lãng phí tham nhũng

- Công tác quản lí  được đổi mới và điều hành có hiệu quả cao.

- Nhà trường đã thực hiện tốt cải cách hành chính, thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.

- Nhà trường và công đoàn phối hợp phân công lao động hợp lí, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát huy tối đa khả năng của  mình.

- Hàng năm, nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và được thông qua trong hội nghị CB, CC, VC và LĐ.

- Việc thu chi và quyết toán tài chính được thực hiện đúng theo quy định, không có hiện tượng tham ô, tham nhũng hay các ya kiến thắc mắc ở đơn vị.

3.2. Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

* Chi bộ Đảng:

- Tổ chức Đảng luôn lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, chỉ đạo mọi hoạt động, phong trào đúng hướng, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường và địa phương.

- Mỗi cán bộ Đảng viên luôn là hạt nhân lãnh đạo, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của Đảng và Nhà nước. Hàng năm 100% Đảng viên điều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết quả: nhiều năm liền chi bộ đạt Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, vững mạnh Xuất sắc được đảng bộ xã Nhân Thịnh tặng giấy khen.

* Công đoàn cơ sở:

- Tổng số đoàn viên hiện nay: 36, Ban chấp hành công đoàn thường xuyên củng cố đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, phối hợp và tạo điều kiện thuân lợi cho phong trào xây dựng cơ quan văn hóa phát triển mạnh mẽ.

- Quán triệt nghiêm túc tổ chức, hoạt động công đoàn, sinh hoạt theo đúng điều lệ quy định.

- Công đoàn và chính quyền đồng cấp luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đã xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn phát động các phong trào thi đua như: Thi đua "Hai tốt", thực hiện nội dung các cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", xây dựng "Gia đình nhà giáo văn hóa", đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo", phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", " Dân số - Kế hoạch hóa gia đình" được phát huy; các phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên; cán bộ, giáo viên và lao động luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đổi phương pháp dạy học, tích cực tự giác học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được 100% CB, GV là LĐ tích cực  tham gia: ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tết vì người nghèo,.. Năm 2015 tổng số tiền ủng hộ là: 1935500đồng, năm 2016 là: 26230000đồng.

- Kết quả: nhiều năm liền công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, năm học 2015-2016 đạt Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.

* Chi đoàn thanh niên- Đội thiếu niên:

- Chi đoàn thanh niên thể hiện tính xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của nhà trường và địa phương.

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, duy trì các nền nếp các hoạt động trong nhà trường, giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh, rèn luyện ý thức tự học, học tập suốt đời, cách giáo tiếp ứng xử văn minh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong đời sống...

- Công tác Đội đã xây dựng được ý thức kỷ luật, nề nếp tự quản, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng " Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và thân thiện.  Duy trì có chất lượng hoạt động tập thể giữa giờ, hoạt  động Đội và phong trào thiếu nhi: thu gom phế liệu làm kế hoạch nhỏ, phong trào xe đạp 1000 đồng giúp bạn đến trường, phong trào nuôi heo đất, mua tăm tre ủng hộ Hộ người mù huyện Lý Nhân, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ...       

- Kết quả: Chi đoàn thanh niên – Đội thiếu niên vững mạnh nhiều năm liền.

C. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu năm 2015-2016 của trường Tiểu học Nhân Thịnh. Trường tiểu học Nhân Thịnh trân trọng báo cáo và đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp xét đề nghị công nhận.

          TM. BCH CĐCS                                                 HIỆU TRƯỞNG

              CHỦ TỊCH

 

 

          Trần Thị Oanh

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện Lý Nhân (để báo cáo);

- Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường