tin tức-sự kiện

Tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Thực hiện công văn số 802/KH-GDĐT-GDTH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân;  ngày 5 tháng 11 năm 2016, trường Tiểu học Nhân Thịnh đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên  về đánh giá học sinh  theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững các điểm mới được điều chỉnh, bổ sung trong đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT so với thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; năng cao nhận thức, năng lực, nghiệp vụ đánh giá học sinh tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.

  1. Thành phần tham gia tập huấn: 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong trường có mặt đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.
  2. Báo cáo viên: Đ/c Phạm Thị Thu Hiền- Hiệu trưởng nhà trường- trực tiếp chỉ đạo, điều hành và làm báo cáo viên của lớp.
  3. Tài liệu: 100% cán bộ quản lý và giáo viên mỗi người có đủ một bộ tài liệu gồm:
    • Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT
    • Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
    • Văn bản hợp nhất số 03/VBHN – BGDĐT.
  4. Nội dung, hình thức tập huấn:

-  Chia cán bộ quản lý, giáo viên toàn trường thành các nhóm, cá nhân từng đồng chí tự nghiên cứu Văn bản hợp nhất số 03/VBHN – BGDDT của Bộ giáo dục và Đào tạo; tìm hiểu sự khác biệt ( những điểm sửa đổi, bổ sung) của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT so với Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; sau đó các thành viên trao đổi trong nhóm và chia sẻ trước lớp.

         - Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh những điểm sửa đổi, bổ sung của thông tư 22/2016 so với thông tư 30/2014; hướng dẫn cách ghi học  bạ, bảng tổng hợp kết quả học tập của học sinh.

Với cách tổ chức lớp tập huấn khoa học; tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc, tích cực; sau buổi tập huấn, 100% cán bộ quản lý, giáo viên của trường đã nắm vững các điểm mới được điều chỉnh, bổ sung trong đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT so với thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, cách ghi học  bạ, bảng tổng hợp kết quả học tập của học sinh. Tin tưởng rằng với tinh thần của buổi tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên  trường Tiểu học Nhân Thịnh sẽ  thực hiện tốt công tác đánh giá học sinh theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT năm học 2016-2017.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

               

Tác giả: Ngô Thùy Luận

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường