Tin tức : Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh/

Kế hoạch công tác Đội năm học 2015 - 2016

 

         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 Nhân Thịnh, ngày      tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

 Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 2015 - 2016

     I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

   Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội Tỉnh Hà Nam; căn cứ vào chương trình hoạt động đội của Hội đồng đội huyện Lý Nhân; kế hoạch năm học của nhà trường; thực tiễn của liên đội và kết quả đã đạt được trong năm học trước. Liên đội trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch hoạt động Năm học 2015 – 2016 như sau  

     II. Đặc điểm tình hình                           

   Năm học 2015 – 2016 toàn liên đội có 638 đội viên và nhi đồng

   Tổng số chi đội : 8

   Tổng số lớp nhi đồng: 14

   Tổng số chùm sao : 42

   1. Thuận lợi

    -  Liên đội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng đội xã Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường. Đặc biệt là sự phối hwpj chặt chẽ, ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ phụ trách chi đội cùng toàn thể giáo viên. 

   - Đa số thiếu nhi chăm ngoan, có năng lực, yêu thích và nhiệt tình trong hoạt động Đội.

   2. Khó khăn:

    - Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn: Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đội còn hạn chế.

    - Học sinh còn bỡ ngỡ trong công tác đội và phụ trách sao Nhi đồng.

    - Hoc sinh còn học ở ba khu nên việc sinh hoạt sao, đội chưa được tập trung.

  III. Nội dung chương trình

     A/ Chủ đề năm học

Thiếu nhi Lý Nhân

                                                Phát huy truyền thống

                                                Hiếu học chăm ngoan

                                                Tiến bước lên Đoàn

     B/ Chỉ tiêu phấn đấu

          - Liên Đội là liên đội mạnh, được tỉnh Đoàn tặng giấy khen.

          - 7/8 chi đội đạt danh hiệu chi đội mạnh. Có chi đội, và các cá nhân đăng ký khen cao

          - Duy trì và phát huy tốt các nề nếp hoạt động, học tập và rèn luyện.

          - 100% các bạn đội viên và nhi đồng tham gia các buổi sinh hoạt đội và sao nhi đồng.

          - 80 – 90 % thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

          - 100% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động do nhà trường vào Đội đề ra như Phong trào Kế hoạch nhỏ, từ thiện, công trình măng non, nuôi heo đất ; xây dựng các đội tự quản theo mô hình trường Việt Nam mới.

    C/ Các chương trình hoạt động – Nội dung và giải pháp

   1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh.

   * Mục đích: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

   * Nội dung và giải pháp:

   - Triển khai rộng khắp phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", hướng dẫn các em xây dựng các công trình, phần việc măng non chào mừng kỷ niệm 75  năm ngày  thành lập đội,  tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Lý Nhân thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’ trong thời kỳ mới với nhiều hình thức phong phú, nhằm giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

   - Tham gia cuộc thi tìm hiểu " Em yêu tổ quốc Việt Nam”

   - Tổ chức  các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa","Đi tìm địa chỉ đỏ", "Áo lụa tặng bà" , "Giúp bạn đến trường", các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong các cơ sở Đội... Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản"; nâng cao hiệu quả triển khai phong trào"Kế hoạch nhỏ", phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", “Nghìn việc tốt".

   - Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như website,  các diễn đàn trao đổi thông tin, mạng xã hội. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

   - Hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tích cực phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng trong thời kỳ mới; giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật; biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; nhặt được của rơi trả lại người mất.

   - Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp; bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Em là đội viên", "Tiến bước lên Đoàn"... 

   2.  Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai.

  * Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp các em có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

  * Nội dung và giải pháp:

   - Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc","Vượt khó học tốt". Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự quản; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: " ", "Vở sạch chữ đẹp"...

   - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Liên đội; tổ chức cho các em tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn""Giúp bạn vượt khó", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

   - Phát huy hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi",...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại...

   - Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội...; tổ chức tốt các cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi", "Tin học trẻ", "Em yêu khoa học", "Ngày hội khám phá Internet"...

   - Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo"...; vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như:, ", "Vì bạn nghèo hiếu học", " Nuôi heo đất", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Vui khoẻ an toàn – học ngàn điều hay.

   * Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

   * Nội dung và giải pháp:

   - Tiếp tục triển khai, tổ chức, tham gia các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi   như "Học kỳ quân đội""Học làm người có ích", "Học từ thiên nhiên", "Học từ làng nghề", "Học từ dân gian", "Kỳ học màu xanh", ... phù hợp với điều kiện của Liên đội. Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa thiếu nhi của liên đội thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước và bạo lực học đường,... cho thiếu nhi.

   - Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp"... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh trường học, đường phố, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

   - Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ: “Đàn và hát dân ca", “liên hoan các trò chơi dân giancâu lạc bộ “Phóng viên nhỏ’’, "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non"... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

    - Tiếp tục sáng tạo, học tập các mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng; tham mưu cơ chế chính sách, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

4. Xây dựng Đội vững mạnh – Tiến bước lên Đoàn.

   * Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội.

   * Nội dung và giải pháp:

   a - Công tác đội viên:

   - Triển khai thực hiện Chương trình “ Dự bị đội viên”; "Rèn luyện Đội viên" sửa đổi, sổ đội viên, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội.

   - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

   - Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

b - Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội:

   - Quan tâm lựa chọn lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên, Chi đội; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội". Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

    - Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Thủ lĩnh trẻ tương lai",... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

c- Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

   - Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, phường; tham gia tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu.

5. Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương.

   * Mục đích: Xây dựng lực lượng phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội. Tham mưu thực hiện tốt cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội.

    * Nội dung và giải pháp:

Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi:

   - Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ "Phụ trách thiếu nhi", Câu lạc bộ "Những người phụ trách tình nguyện". Triển khai có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội"; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng "Cánh én hồng".

   - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên    - Tổng phụ trách Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 

 

  KẾ HOẠCH THÁNG

THÁNG 9/2015

Chủ đề: “Vui bước đến trường – chào năm học mới”   

* Nội dung công việc:

    - Nhà trường kết hợp với liên đội tập duyệt chuẩn bị cho buổi Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.

    - Học tập nội quy, quy định của nhà trường, của Liên Đội.

   - Tổ chức đại hội Chi đội, Liên đội, kiện toàn BCH Liên, Chi đội.

   - Tuyên truyền An toàn giao thông, tổ chức cho CBGV-NV và học sinh ký các cam kết về thực hiện nghiêm túc Luật an toàn giao thông và các quy định về trật tự an toàn xã hội khác, lồng ghép triển khai chuyên hiệu “An toàn giao thông”.

   - Triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016. Chủ đề tháng 9 “Vui bước đến trường – Chào năm học mới” 

 

THÁNG 10/2015

Chủ đề : “Chăm ngoan học giỏi” 

* Nội dung công việc:

   - Phát động thi đua hưởng ứng phong trào Hội học _ Hội giảng.

   - Triển khai chuyên hiệu “Chăm học”.

   - Đăng ký “Đôi bạn cùng tiến”, các nhóm học tập và hình thức hoạt động.

   - Duy trì thực hiện nghiêm túc  thể dục giữa giờ, múa hát tập thể

   - Triển khai mô hình : “ Nuôi heo đất”

 

THÁNG 11/2015

Chủ đề: “Kính yêu thầy cô ”

   - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng các hoạt động cụ thể:

       + Tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca, Thi làm báo tường…

      + Kiểm tra lớp học, tính điểm thi đua: Kiểm tra công tác vệ sinh, trang bị các đồ dùng quy định của một lớp học.

   - Triển khai chuyên hiệu: “Nghệ sĩ nhỏ”

   - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 

THÁNG 12/2015

Chủ đề: "Biết ơn chú bộ đội"

   - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Bằng các hoạt động cụ thể:

       + Tổ chức chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

       + Tổ chức giao lưu văn nghệ, tìm hiểu truyền thống ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

    - Tổ chức thi tìm hiểu: Em yêu lịch sử việt Nam, tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.

 

THÁNG 1 + 2 /2016

Chủ đề: "Xuân ấm tình thương"

   - T/c cho học sinh ký cam kết không tàng trữ, sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt các loại pháo.

   - Tổ chức ngày hội Kế hoạch nhỏ, duy trì phong trào Nuôi heo đất vì bạn nghèo

   - Tổ chức tìm hiểu truyền thống, phong tục tập quán địa phương. 

   - Tổ chức các chi đội luyện tập nghi thức dự thi Nghi thức đội các cấp.

 

THÁNG 3/2016

Chủ đề: "Tiến bước lên Đoàn"

   - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường và của Liên Đội.

   - Duy trì và chăm sóc công trình măng non của các chi đội.

   - Tổ chức kết nạp đội TNTP Hồ Chí Minh dịp 26/3 cho HS lớp 3.

 

 THÁNG 4 + 5 /2016

Chủ đề: "Đội ta lớn lên cùng đất nước"

   - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường và của Liên Đội.

   - Thi đua giành nhiều giờ học tốt tuần học tốt.

   - Duy trì và chăm sóc công trình măng non của các chi đội.

   - Tổ chức Ngày hội tin học. Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam.

   - Thi tìm hiểu Lịch sử và Truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

   - Tuyên truyền kỉ niêm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

   - Tổng kết các phong trào thi đua

   - Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương hè 2015.

                                                                                                   Nhân Thịnh, ngày 10/ 10/ 2015

     T/ M BAN GIÁM HIỆU

                     TỔNG PHỤ TRÁCH

                                                                                                      Nguyễn Thị Bích Nguyệt

thnhanthinh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 67

Tổng lượng truy cập: 327733