tin tức-sự kiện

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017

PHÒNG GD - ĐT  LÝ NHÂN    

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                     Số:  54 /KH-NGLL             

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Nhân Thịnh, ngày 27  tháng 09 năm 2016

 

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học

Năm học 2016-2017

 

A.    NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Công văn số 1382/SGDĐT-CTTT ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 684 /PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ  kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016, tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017, như sau:

 

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

  1. Lớp - học sinh:

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Khuyết tật

Lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con gia

đình cận nghèo

Con TB, BB

1

5

159

68

 

1

9

7

 

2

4

124

61

 

1

7

7

 

3

4

132

65

 

1

6

5

 

4

4

128

69

 

1

12

1

 

5

4

120

63

 

 

2

4

 

Cộng

21

663

326

 

4

36

24

 

 

          - Tổng số lớp 21 = 663 em. Số trẻ khuyết tật : 0

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 36

- Cán bộ quản lý: 3, trình độ: ĐHSP: 02, ĐHQL: 01

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 31

          Trình độ đào tạo: Đại học: 16 GV = 51,6%, Cao đẳng: 15 GV = 48,4%                                                                                                              Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH SP: 10, ĐHSP Tiếng Anh: 1, ĐH SP Thể chất: 2,  Đại học Âm  nhạc: 01, Đại học Mỹ Thuật: 01, Đại học SP Toán: 01, CĐSP: 13, CĐSP Tiếng Anh: 2. Có 24 GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường = 77,4%,  trong đó có 2 GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

            - Nhân viên hành chính: 02 (Biên chế: 0; hợp đồng 68: 02). Cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế: 01; bồi dưỡng nghiệp vụ về y tế trường học: không;

- Đảng viên: 15 ( CBQL: 03, GV: 11, NV: 01)

- Đoàn viên:  15 ( GV: 15)

           3. Cơ sở vật chất

- Diện tích: Tổng diện tích 3 khu là 10470 m2, trong đó 5010  m2   khu trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Số phòng học: 21, trong  đó có 6 phòng học cấp 4, 15 phòng học kiên cố, cao tầng, phòng chức năng 5 ( Kiên cố, cao tầng : 5 ).

- Thư viện: Đạt chuẩn.

- Bàn ghế : 357 bộ trong đó: đạt chuẩn: 314 bộ, chưa đạt chuẩn: 43 bộ.

          - Bảng biểu truyền thông: 04 (về phòng cháy 01; cấm hút thuốc lá: 04)

- Thiết bị dạy học đủ 1 bộ/ lớp  có tủ đựng tại các lớp. Máy tính: 8, máy chiếu: 3, tăng âm loa đài 1 bộ, ti vi: 3, đàn Piano: 1, Organ: 1, Đài cát sét:  6.

- Có phòng tin học với 29 máy tính 

           - Công trình vệ sinh, nước sạch: Có đủ công trình vệ sinh: cho giáo viên: 01, cho học sinh: 03, trường có 3 giếng khoan,  2 bể chứa nước mưa, có nước máy ở 3 khu; có dụng cụ chứa rác riêng ở các lớp và thùng rác đặt ở các khu vực dùng chung ( 10 thùng); có khu vực chứa rác để xử lý.

- Sân chơi, bãi tập:  Có sân chơi có diện tích  3200m2, bãi tập chưa có.

                   - Phòng y tế: 01; trang thiết bị trong phòng: bàn ghế làm việc, tủ đựng thuốc, giường, dụng cụ y tế; tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền; mỗi lớp được trang bị 01 tủ thuốc.

4. Thuận lợi , khó khăn.

          a) Thuận lợi :          

- Trường được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Lý Nhân, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

- Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ 1,47 GV/ lớp, 100% số giáo viên  có trình độ trên chuẩn, đội ngũ trẻ hóa, có nhiều GV tâm huyết, sáng tạo, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

- Cơ sở vật chất đã được quan tâm đang xây dựng các phòng học cao tầng tại khu trung tâm, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho dạy và học, đảm bảo cho công tác quản lý học sinh cũng như việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác y tế của nhà trường;

- Trường có thành tích nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, việc huy động học sinh tham gia BHYT đã đạt thành tích cao: năm 2916 được tặng bằng khen của BHXH Việt Nam.

          b) Khó khăn:

-  Nhà trường còn 2 khu lẻ diện tích chật hẹp với  6 phòng học cấp 4. Bàn ghế chưa đồng bộ, CSVC đã xuống cấp, chưa có sân tập nên việc triển khai các HĐNGLL cũng như công tác y tế ở 2 khu còn gặp không ít  khó khăn;

- Phụ trách công tác Y tế trường học và HĐNGLL còn kiêm nhiệm, không được đào tạo chính quy. Đội ngũ giáo viên có nhiều biến động, nhiều GV có con nhỏ, ở xa trường, 8 giáo viên hợp đồng, 3 GV nghỉ thai sản vì vậy có khó khăn cho công tác triển khai và quản lý.

- Địa bàn xã rộng, đông dân cư, xa trung tâm huyện, đường giao thông đi lại khó khăn,  kinh tế địa phương thuần nông, nhận thức của học sinh không đều, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục  học sinh.

C - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017

     

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường...Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tường chính phủ phê duyệt Đề án “ Tăng cường giáo dục Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường học; Phấn đấu các nội dung đạt loại tốt và xuất sắc. Tăng cường giáo dục toàn diện; giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe trong nhà trường.

- Triển khai hiệu quả quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ ướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối ước cho trẻ em, học sinh; Quyết định số 1076?QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2020;

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông,giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tai nạ giao thông và vi phạm Luật giao thông đường bộ; thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh; nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học. Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh, giữ vững tỉ lệ 100%  số học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác Tư tưởng - Văn hoá

          * Chỉ tiêu

          - 100% cán bộ giáo viên đăng ký thực hiện tốt chỉ thị số 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phổ biến tới 100% cán bộ, giáo viên và học sinh lớp 4,5 trang thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh.

        - 100% giáo viên là đoàn viên đăng ký tham gia thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lần thứ IV năm 2017.

         - 100% giáo viên và học sinh tham gia phong trào Hội học-Hội giảng cấp trường; 100% học sinh khối 4,5 tham gia lao động, vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử.

            -  Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các nội dung của trường học thân thiện, học sinh tích cực.

          * Biện pháp

          - Ngay tõ ®Çu n¨m häc, tæ chøc tuyªn truyÒn, qu¸n triÖt tíi toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trong  tr­êng c¸c néi dung chỉ thị số 05/CT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho sinh hoạt tổ chuyên môn nghiên cứu, tham khảo các tấm gương học tập và làm theo Bác qua trang website http://www.hochiminh.vn 

          - Tuyên truyền cho các cán bộ, giáo viên là đoàn viên và học sinh lớp 4,5 tham gia cuộc thi  trực tuyến: "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần thứ IV-2017; cập nhật theo dõi thể lệ cuộc thi, thời gian tổ chức thi, hướng dẫn Cán bộ, giáo viên sử dụng một cách thiết thực bộ tài liệu " Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong hoạt động dạy, học và giáo dục.

         - Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa nhà trường với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường và tổ chức Đoàn cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho giáo viên- Tổng phụ trách Đội.

  - Thành lập, xây dựng kế hoạch  và tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh nhằm nắm bắt và xử lý một cách kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học, tư vấn truyền thông về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, giới tính, giao tiếp, ứng xử;... tổ chức đối thoại giữa người học với thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư nguyện vọng của người học.

          - Xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử có văn hoá đối với cán bộ giáo viên và học sinh, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động nội khoá, ngoại khoá.

          - Tổ chức họp PHHS, phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong  tuyên truyền và nêu ra những quy định cụ thể để tổ chức cho học sinh 4-5 tham gia vệ sinh trường học và các công trình vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, học sinh lớp 1,2,3 tham gia vệ sinh lớp học.

          - Tổ chức có hiệu quả hội thi "Giai điệu Tuổi hồng" với toàn thể các khối lớp.

          - Phối hợp tốt với Công Đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền trực quan treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo đúng sự chỉ đạo của các cấp; thực hiện nghiêm túc quy định hát quốc ca trong Lễ chào cờ.

          - Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh qua việc lồng ghép các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường và nâng cao một số hoạt động giáo dục cho học sinh nhằm đẩy mạnh nội dung đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; xây dựng và thực hành qui tắc ứng sử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD và đào tạo.

          - Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục của các tổ chức, đoàn thể trong trường trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh.

        - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất tạo cảnh quan nhà trường. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đưa các  hoạt động thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Trong năm học nhà trường tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phấn đấu nội dung 1, 2, 3 xếp loại tốt, nội dung 4, 5 xếp loại xuất sắc.

2. Công tác quản lý học sinh

         * Chỉ tiêu

           - 100% cán bộ GV và học sinh trong trường được làm việc và học tập trong môi trường an toàn, không có trường hợp tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, bạo lực học đường ....

          - 100 % giáo viên có giáo án giao toàn giao thông  và tham gia giảng dạy an toàn giao thông theo đúng quy định và có chât lượng; 100% cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

          - 100% học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khoá an toàn giao thông đường bộ theo “Dự án đi đến trường an toàn- về đến nhà an toàn"

          - 100% GV và HS ký cam kết và thực hiện tốt các nội dung về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          - 100% học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc việc mặc đồng phục của học sinh.

          -  100% GV và học sinh được phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

        * Biện pháp

         - Triển khai tốt công tác giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật ngay từ đầu năm học mới. Tổ chức tuyên truyền giáo dục và phối hợp với các lực lượng xã hội, cha mẹ học sinh ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học.

  - Chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới:  Nhà trường tổ chức dạy ATGT cho 100% học sinh các lớp mỗi tuần 1 tiết. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá về an toàn giao thông đường bộ theo “Dự án đi đến trường an toàn - về đến nhà an toàn” vào tiết cuối tuần cuối mỗi tháng.

          - Tổ chức phát động, ký cam kết giữa gia đình và học sinh với nhà trường về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

           - Tổ chức cho học sinh khối 3,4,5 tham gia cuộc thi giao thông thông minh trên Internet.

        - Phối hợp với công an xã thực tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an Huyện Lý Nhân và Phòng Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ bảo về an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm , vi phạm pháp luật.

  - Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2017).

          - Thường xuyên quán triệt  học sinh không tham gia trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn học đường bằng nhiều hoạt động phù hợp.

        - Tiến hành họp Phụ huynh học sinh toàn trường triển khai các văn bản về việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh, tổ chức cho học sinh toàn trường mặc đồng phục vào các buổi thứ hai hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm.

        - Phối hợp với công an xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thường xuyên vào các tiết chào cờ đầu tuần: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học ; tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh  về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ( 1 tiết vào tuần 1 tháng 10 và 1 tiết vào tuần 1 tháng 3) với sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

        * Chỉ tiêu             

- 100 % học sinh thực hiện tốt nội dung công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo quy định

 - 100% được tuyên truyền và thực hiện tốt việc phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, ...

- 100% học sinh trong trường thực hiện tốt bài tập thể dục buổi sáng, bài thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo quy định.

 - Tổ chức các loại hình câu lạc bộ,  thể thao trong nhà trường  (Câu lạc bộ cờ vua, bóng bàn, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc...).

   - 100% các lớp tham gia Hội khỏe phù đổng cấp trường trong tháng 12 năm 2016. Qua hội thi cấp trường  chọn học sinh bồi dưỡng tham dự hội thi Cấp huyện trong tháng 03 năm 2017

  + Môn bóng bàn: có 1 HS nam, 1 HS nữ

  + Môn Cờ vua  có 1 HS nam, 1 HS nữ

    Phấn đấu có học sinh đạt giải HSG TT cấp huyện. Xếp chung 8-10/24 trường

* Biện pháp

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2015quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 phê duyệt Đè án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD ngày 23/12/2008 về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo tốt việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thể dục hát nhạc, BGH thường xuyên ký giáo án và đột xuất kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên trên lớp ở tất cả các môn trong đó có môn hát nhạc, TD nội khoá...các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất và y tế trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tăng cường sức khoẻ giúp học sinh phát triển toàn diện để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, trở thành đội viên tốt...

- Tổ chức cho học sinh các tiết sinh hoạt tập thể như chào cờ đầu tuần sinh hoạt đội, sinh hoạt sao nhi đồng ...để các em thấy được những hoạt động này rất có ích cho sức khoẻ tăng cường trí thông minh góp phần học tập ngày càng tốt hơn.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các bài thể dục buổi sáng, bài thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn đúng quy định.

- Tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các nội dung quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 của chính phủ về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 15/5/2016 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 433/PGDĐT-NGLL 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện một cách hiệu quả công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tan nạn thương tích trong trường phổ thông.

- Duy trì các loại hình câu lạc bộ đã có, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ. Mua sắm 1 bộ bóng bàn, mỗi lớp 1, 2 một bộ cờ vua, lớp 3,4,5 hai- ba  bộ cờ vua cho học sinh luyện tập.

 - Nhà trường tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự đầu tư ủng hộ của cộng đồng, phụ huynh học sinh, làm tốt công tác xã hội hóa nhằm tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc dạy học và tập luyện thể dục, thể thao. Hoàn thiện sân tập cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường trong năm học 2016- 2017, cụ thể:

   + Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có tính khả thi.

   + Tuyển chọn được đội tuyển  học sinh.

   + Tổ chức tập luyện cho học sinh các môn thể thao, bố trí 1 đồng chí quản lý phụ trách, phân công giáo viên thể dục tăng cường đầu tư thời gian tập luyện để đẩy mạnh phong trào.

   + Động viên bồi dưỡng học sinh tập luyện về tinh thần và vật chất.

4. Công tác Y tế trường học

     * Chỉ tiêu

- 100% học sinh trong trường được triển khai thực hiện đúng theo chương trình phối hợp của Bộ y tế và Bộ giáo dục và đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

 - 100% học sinh trong trường được tuyên truyền phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học.

- 100% học sinh tham gia  bảo hiểm y tế học sinh.

- 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo quy định ( 2 lần/năm).

- 100% HS tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, được tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phòng, chống HIV/AIDS....

 -  Xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học. Phòng chống cháy nổ trong nhà trường

          Công tác vệ sinh, y tế học đường xếp loại tốt

        * Biện pháp

       - Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học theo Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức hiệu quả, phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong  trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Bố trí 01 cán bộ có năng lực kiêm nhiệm công tác tế trường học, phân công cán bộ quản lý phụ trách, chịu trách nhiệm chính trong công tác.

- Sửa sang, trang trí phòng Y tế ; bổ sung trang thiết bị, cơ số thuốc tối thiểu; sổ theo dõi sức khoẻ của học sinh,... Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 2 lần cho học sinh trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.  Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Chuẩn bị các điều kiện để đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học của các đơn vị vào tháng 3/2017 (theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 ban hành Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non).

- Phối hợp tốt với Trạm y tế xã, thị trấn tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm Ạ H1N1, cúm A H5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người,  tay chân miệng, sởi-rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét,  giun sán,và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, có đủ nhà vệ sinh cho GV, học sinh, có nước sạch và vệ sinh môi trường lớp học thoáng mát sạch sẽ, phân công các lớp làm vệ sinh hàng ngày, khơi thông cống rãnh, thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, chất thải đúng quy trình quy định về vệ sinh môi trường.

- Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh, tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế học sinh bắt buộc; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam(01/7/2016); ngày nước thế giới ( 22/3); Ngày môi trường thế giới(5/6) ; Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày tế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), Tuần lế tiêm chủng (9-15/5), Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm (15/4-15/5)....

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo.

          D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng, các đoàn thể, các tổ chuyên môn chủ động triển khai đến toàn thể giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với cán bộ quản lý nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

        Trên đây là kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học, năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh; trường Tiểu học Nhân Thịnh yêu cầu các tổ chuyên môn nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.     

    

                P. HIỆU TRƯỞNG

 

                       Ngô Thùy Luận

 

 

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2016 – 2017         

Tháng

Nội dung công việc

  1. Người thực hiện

Tháng 8/ 2016

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC

- Lao động tổng vệ sinh trường lớp khối 4,5.

 

BGH, TPT, GVCN

Tháng 9/ 2016

- Khai giảng năm học mới (05/9).

- Kiểm tra nền nếp đầu năm các lớp.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, tình hình nhiệm vụ năm học 2016-2017, tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Quy định khu vệ sinh chung cho các lớp trực nhật vào buổi sáng

- Triển khai nội quy nhà trường tới các lớp.

- Kiện toàn đội sao đỏ, chữ thập đỏ, cán bộ phụ trách sao và đi vào hoạt động có nề nếp.

-  Xây dựng kế hoạch năm học và duyệt với phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai các hoạt động tập thể: múa hát tập thể vào thứ 4,6, Thể dục thể thao vào thứ 3,5 hàng tuần.

- Triển khai giáo dục ngoại khóa an toàn giao thông vào tiết cuối tuần cuối mỗi tháng.

 

BGH, Tổng phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm

 

 

 

Tháng

10 /2016

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa về công tác phòng cháy, chữa cháy,  cứu nạn, cứu hộ vào tuần 1 tháng 10.

- Tổ chức lễ đón thư Bác Hồ vào 15/10.

- Đại hội chi đội, liên đội. Kiện toản BCH liên đội, tập huấn cho cán bộ liên đội.

- Triển khai các lớp tập văn nghệ thể dục thể thao.

- Thành lập các loại hình câu lạc bộ.

- Kiểm tra, rà soát trang thiết bị, dụng cụ y tế, bổ sung.

- Triển khai dạy an toàn giao thông theo kế hoạch, tổ chức cho học sinh và phụ huynh kí cam kết thực nhiện an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện...

- Tổ chức cho HS tham gia thi “ Giao thông thông minh”

 

 

 

 

 

 

BGH, Tổng phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm

Tháng 11/2016

- Duy trì nề nếp.

- Liên hoan tiếng hát dân ca cấp trường; Tiếng hát giáo viên

- Tổ chức kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2016

- Tổ chức tốt kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp trường....

+ Xếp loại thi đua trong đợt cao điểm...

+ Khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HS lần 1

- Tổ chức cho HS tham gia thi “ Giao thông thông minh”

 

 

 

 

BGH, TPT, GV thể dục, GV âm nhạc, cán bộ phụ trách y tế.

 

 

Tháng 1,2/2017

- Phát huy những ưu điểm khắc phục những tồn tại trong thời gian qua:

- Đẩy mạnh phong trào TDTT( cờ vua, bóng bàn) để dự thi cấp huyện đảm bảo đưa học sinh đi an toàn, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để kỳ thi đạt kết quả cao.

- Tham gia Liên hoan tiếng hát GV cấp huyện

- Tham gia thi TDTT cấp huyện.

- Tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Tổ chức cho GV, HS ký cam kết theo nghị định 36-CP.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học.

- Tổ chức cho HS tham gia thi “ Giao thông thông minh”

 

 

BGH, TPT, GV thể dục, GV âm nhạc.

 

 

 

Tháng 3.4/2017

- Kiểm tra nề nếp các lớp .

- Kiểm tra chéo các hoạt động ngoài giờ lên lớp xếp loại các lớp.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, Công tác thư viện trường học, phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” vào cuối tháng 3.

- Giao lưu trò chơi dân gian.

- Tổ chức hoạt động ngoại ngoại khóa về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào tuần 1 tháng 3.

- Tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3), tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4)

- Lên kế hoạch khen thưởng cho những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HS lần 2

- Tổ chức cho HS tham gia thi “ Giao thông thông minh”

 

 

 

 

BGH, TPT, GV thể dục, cán bộ phụ trách y tế.

 

 

Tháng 5/2017

- Tổng kết hoạt động ngoài giờ lên lớp về các mặt.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để chuẩn bị tổng kết năm học .

- Lên kế hoạch cho những năm sau.

 

 

 

BGH, TPT, GV thể dục, âm nhạc.

 

 

 

Tác giả: Ngô Thùy Luận

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường