tin tức-sự kiện

Danh sách Đoàn viên năm hoc 2015 - 2016

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Xuân

01/09/1988

Bí thư

2

Trần Thị Thu Hằng

18/05/1987

Phó bí thư

3

Trương Khánh Dương

30/09/1991

Ủy viên

4

Trần Thị Thanh Hoa

10//12/1989

5

Nguyễn Thị Nguyệt

28/11/1994

6

Thái Thị Như Quỳnh

04/11/1991

7

Trần Thị Thoa

20/07/1990

8

Phùng Thị Tỉnh

21/02/1987

9

Văn Thị Dần

12/11/1986

10

Nguyễn Thị Hải

27/11/1989

11

Đỗ Thị Thủy

01/10/1988

12

Nguyễn Thị Tuyến

25/08/1987

13

Nguyễn Thị Thương

15/03/1991

14

Lê Thị Minh Lương

10/05/1991

15

Lê Thị Duyên

16

Trương Thị Bích

23/10/1992

17

Trần Đức Thành

22/8/1991

18

Dương Thị Hà

20/02/1989

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường