tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI  TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Đào Minh Châu

25/04/2007

4A

Ba

Giải Toán bằng Tiếng Anh

2

Trần Thị Hiền

16/03/2006

5A

Ba

Giải Toán bằng Tiếng Việt

3

Trần Trọng Đại

20/01/2006

5A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Việt

4

Nguyễn Minh Chang

05/11/2007

4A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Anh

5

Nguyễn Hồng Điệp

17/09/2007

4A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Anh

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

                                                             Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thnhanhthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường