Tin tức : Thi đua - Khen thưởng/

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

     PHÒNG GD- ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI  TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Đào Minh Châu

25/04/2007

4A

Ba

Giải Toán bằng Tiếng Anh

2

Trần Thị Hiền

16/03/2006

5A

Ba

Giải Toán bằng Tiếng Việt

3

Trần Trọng Đại

20/01/2006

5A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Việt

4

Nguyễn Minh Chang

05/11/2007

4A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Anh

5

Nguyễn Hồng Điệp

17/09/2007

4A

Khuyến khích

Giải Toán bằng Tiếng Anh

 

                                                           Nhân Thịnh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

                                                             Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thnhanhthinh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 313776