tin tức-sự kiện

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 10/KH-TH                                                                               Phú Phúc, ngày 23 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (Cụm 3)

Tháng 02 năm 2016

    Căn cứ kế hoạch số 42/KH-GDĐT-GDTH ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Phú Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (cụm 3) tháng 02 năm 2016 như sau:

1) Thời gian:

       7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2016 (Sáng thứ bẩy)

2) Địa điểm:

       Trường Tiểu học xã Phú Phúc (Khu A)

3) Nội dung: Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề về việc triển khai dạy và học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

          - Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết; rút kinh nghiệm giờ dạy;

          - Trao đổi, thảo luận về các nội dung sau:

+ Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình VNEN;

+ Thành lập và hoạt động của Hội đồng tự quản;

+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập;

+ Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn học;

          + Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý lớp học theo mô hình VNEN.

4) Tổ chức thực hiện:

          * Nhóm 1: Dự giờ môn Toán lớp 3; Tiếng Việt lớp 2:

          - Thành phần: Giáo viên lớp 1, 2, 3 và 1 cán bộ quản lý của trường Tiểu học Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Phú Phúc.

          - Người điều hành: Đ/c Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã Phú Phúc.

            - Giáo viên dạy thực hành:

STT

Họ và tên

Môn

Tên bài dạy

Tuần

 

1

 

Trần Thị Thúy Ngân

 

Toán lớp 3

 

Bài 63: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiết 1)

 

 

    23

 

2

Vũ Thị Tố Như

 

TV lớp 2

 

Bài 24A: Vì sao cá sấu không có bạn? (Tiết 1)       

 

    24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 2: Dự giờ môn Toán lớp 4, Tiếng Việt lớp 4.

          - Thành phần: Giáo viên lớp 4, 5 và cán bộ quản lý còn lại của các trường Tiểu học Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Phú Phúc. 

          - Người điều hành:  Đ/c Trần Thị Huề - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã Phú Phúc.

          - Giáo viên dạy thực hành:

STT

Họ và tên

Môn

Tên bài dạy

Tuần

 

1

 

Nguyễn Thị Nga

 

Toán lớp 4

 

Bài 73: Phép cộng phân số

 

 

23

 

2

 

Lê Thị Nhiên

 

 

Toán lớp 4

 

Bài 23B: Những trái tim yêu thương (Tiết 1)          

 

23

 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 02 năm 2016; Trường tiểu học xã Phú Phúc trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục - Đào tạo và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);                                                  

- Lưu: VT,

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                       (Đã ký)

 

                     Đỗ Thị Loan

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường