tin tức-sự kiện

Kế hoạch lao động - Năm học 2016-2017

  PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH 

             Số: 74 /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

                Nhân Thịnh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Vệ sinh, lao động - Năm  học 2016-2017

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Công văn số 1382/SGDĐT-CTTT ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 684 /PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch số 54 ngày 27/9/2016 của Trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường, trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch vệ sinh, lao động năm học 2016-2017 với các nội dung cụ thể như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

  1. Lớp - học sinh:

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Khuyết tật

Lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con gia

đình cận nghèo

Con TB, BB

1

5

159

68

 

1

9

7

 

2

4

124

61

 

1

7

7

 

3

4

132

67

 

1

6

5

 

4

4

128

68

 

1

12

1

 

5

4

120

63

 

 

2

4

 

Cộng

21

663

328

 

4

36

24

 

 

          - Tổng số lớp 21 = 663 em. Số trẻ khuyết tật : 0

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 36

- Cán bộ quản lý: 3, trình độ: ĐHSP: 02, ĐHQL: 01

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 31

   Trình độ đào tạo: Đại học: 16 GV = 51,6%, Cao đẳng: 15 GV =   48,4%                                                                 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH SP: 10, ĐHSP Tiếng Anh: 1, ĐH SP Thể chất: 2,  Đại học Âm  nhạc: 01, Đại học Mỹ Thuật: 01, Đại học SP Toán: 01, CĐSP: 13, CĐSP Tiếng Anh: 2. Có 24 GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường = 77,4%,  trong đó có 2 GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

            - Nhân viên hành chính: 02 (Biên chế: 0; hợp đồng 68: 02). Cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế: 01; bồi dưỡng nghiệp vụ về y tế trường học: không;

- Đảng viên: 15 ( CBQL: 03, GV: 11, NV: 01)

- Đoàn viên:  15 ( GV: 15)

           3. Cơ sở vật chất

- Diện tích: Tổng diện tích 3 khu là 10470 m2, trong đó 5010  m2   khu trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Số phòng học: 23, trong  đó có 6 phòng học cấp 4, 17 phòng học kiên cố, cao tầng, phòng chức năng 5 ( Kiên cố, cao tầng : 5 ).

- Thư viện: Đạt chuẩn.

- Bàn ghế : 357 bộ trong đó: đạt chuẩn: 314 bộ, chưa đạt chuẩn: 43 bộ.

          - Bảng biểu truyền thông: 04 (về phòng cháy 01; cấm hút thuốc lá: 04)

- Thiết bị dạy học đủ 1 bộ/ lớp  có tủ đựng tại các lớp. Máy tính: 8, máy chiếu: 3, tăng âm loa đài 1 bộ, ti vi: 3, đàn Piano: 1, Organ: 1, Đài cát sét:  6.

- Có phòng tin học với 29 máy tính 

           - Công trình vệ sinh, nước sạch: Có đủ công trình vệ sinh: cho giáo viên: 01, cho học sinh: 03, trường có 3 giếng khoan,  2 bể chứa nước mưa, có nước máy ở 3 khu; có dụng cụ chứa rác riêng ở các lớp và thùng rác đặt ở các khu vực dùng chung ( 10 thùng); có khu vực chứa rác để xử lý.

- Sân chơi, bãi tập:  Có sân chơi có diện tích  3200m2, bãi tập chưa có.

                   - Phòng y tế: 01; trang thiết bị trong phòng: bàn ghế làm việc, tủ đựng thuốc, giường, dụng cụ y tế; tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền; mỗi lớp được trang bị 01 tủ thuốc.

4. Thuận lợi , khó khăn.

          a) Thuận lợi :          

- Trường được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Lý Nhân, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

- Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ 1,5 GV/ lớp, 100% số giáo viên  có trình độ trên chuẩn, đội ngũ trẻ hóa, có nhiều GV tâm huyết, sáng tạo, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

- Cơ sở vật chất đã được quan tâm đang xây dựng các phòng học cao tầng tại khu trung tâm, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho dạy và học, đảm bảo cho công tác quản lý học sinh cũng như việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác y tế của nhà trường;

- Trường có thành tích nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, việc huy động học sinh tham gia BHYT đã đạt thành tích cao: năm 2916 được tặng bằng khen của BHXH Việt Nam.

          b) Khó khăn:

-  Nhà trường còn 2 khu lẻ diện tích chật hẹp với  6 phòng học cấp 4. Bàn ghế chưa đồng bộ, CSVC đã xuống cấp, chưa có sân tập nên việc triển khai các HĐNGLL cũng như công tác y tế ở 2 khu còn gặp không ít  khó khăn;

- Phụ trách công tác Y tế trường học và HĐNGLL còn kiêm nhiệm, không được đào tạo chính quy. Đội ngũ giáo viên có nhiều biến động, nhiều GV có con nhỏ, ở xa trường, 8 giáo viên hợp đồng, 3 GV nghỉ thai sản vì vậy có khó khăn cho công tác triển khai và quản lý.

- Địa bàn xã rộng, đông dân cư, xa trung tâm huyện, đường giao thông đi lại khó khăn,  kinh tế địa phương thuần nông, nhận thức của học sinh không đều, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục  học sinh.

          4) Thuận lợi , khó khăn.

          a) Thuận lợi :          

- Trường được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Lý Nhân, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

          - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đến việc chỉ đạo công tác lao động, vệ sinh nhằm giữ gìn vệ sinh trường lớp và giáo dục toàn diện cho học sinh.

     - Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ 1,47 GV/ lớp, 100% số giáo viên  có trình độ trên chuẩn, đội ngũ trẻ hóa, có nhiều GV tâm huyết, sáng tạo, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

     -  Cơ sở vật chất đã được quan tâm đang xây dựng các phòng học cao tầng tại khu trung tâm, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho dạy và học, đảm bảo cho công tác quản lý học sinh cũng như việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác y tế của nhà trường.

- Trường đã đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực, đạt danh hiệu Trường Chuẩn quốc gia sau 5 năm trong năm học 2011-2012, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm học trước đạt thành tích cao.

        - Học sinh ngoan lễ phép.

       - Trường thành lập Ban lao động, Ban Y tế để tổ chức lao động, vệ sinh.

       - HS chủ yếu là con em nông thôn nên có ý thức lao động và rất yêu lao động.

b) Khó khăn:

-  Nhà trường còn 2 khu lẻ diện tích chật hẹp với  6 phòng học cấp 4. Bàn ghế chưa đồng bộ, CSVC đã xuống cấp, chưa có sân tập nên việc triển khai các HĐNGLL cũng như công tác y tế ở 2 khu còn gặp không ít  khó khăn;

- Phụ trách công tác Y tế trường học và HĐNGLL còn kiêm nhiệm, không được đào tạo chính quy. Đội ngũ giáo viên có nhiều biến động, nhiều GV có con nhỏ, ở xa trường, 8 giáo viên hợp đồng, 3 GV nghỉ thai sản vì vậy có khó khăn cho công tác triển khai và quản lý.

- Địa bàn xã rộng, đông dân cư, xa trung tâm huyện, đường giao thông đi lại khó khăn,  kinh tế địa phương thuần nông, nhận thức của học sinh không đều, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục  học sinh.

          - Sân trường đã cũ, mặt bằng không đồng đều, trũng so với khu vực nên thường xảy ra ứ đọng, ngập nước mỗi lần mưa, hệ thống thoát nước bị xuống cấp, thiết kế thấp hơn so với khu vực nên khó thoát nước (nhà trường đang từng bước cải tạo)

          - Chưa có kinh phí đầu tư cho dụng cụ lao động chủ yếu là giáo viên, học sinh tự túc.

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỆ SINH, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

  I. Mục đích yêu cầu:

     1.  Mục đích

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh công trình vệ sinh, khu để xe của nhà trường;

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường;

- Tạo cảnh quan môi trường Nhà trường xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh;

- Tham gia viếng thăm, lao động dọn vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

   2. Yêu cầu:

- Tất cả các HS phải tham gia lao động dưới sự điều hành trực tiếp của GVCN, PCN, Hội đồng tự quản lớp và Ban chỉ huy Chi đội. HĐTQ lớp (Trưởng ban vệ sinh lớp)  (hoặc BCH Chi đội) có nhiệm vụ điểm danh và ghi số vắng từng buổi lao động báo cáo GVCN sau đó báo cáo cho Ban lao động.

- Các lớp làm đúng khu vực lao động được phân công của Ban Lao động.

- GVCN, GVPCN và các học sinh  phải có trách nhiệm giữ gìn của công, nếu hư hỏng hoặc mất mát tài sản cuả nhà trường hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường theo qui định; không đùa giỡn, thực hiện nghiêm túc an toàn lao động.

- Rác phải được gom và đổ đúng nơi quy định.

II. Thời gian và hình thức lao động

 1. Thời gian:

       Thực hiện thường xuyên trong năm học 2016 - 2017

 2. Hình thức lao động, vệ sinh

Lao động tập trung theo đơn vị lớp. Nếu lớp nào xong và có sự nghiệm thu xác nhận của cán bộ phụ trách đơn vị lớp thì mới được nghỉ. Nếu lớp nào không hoàn thành công việc và chưa có sự xác nhận của cán bộ phụ trách thì phải tổ chức làm lại. Cuối mỗi buổi lao động giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp có trách nhiệm họp toàn bộ lớp rút kinh nghiệm.

3. Dụng cụ lao động:

       Các lớp tự túc (cuốc, xẻng, cào, bao hốt rác, chổi, xô, chậu).

4. Ban lao động

- Triển khai công tác lao động.

- Cùng với giáo viên chủ nhiệm giám sát, đôn đốc, nghiệm thu công tác lao động của lớp.

- Báo cáo kết quả với Nhà trường mỗi tháng 1 lần.

III. Kế hoạch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Kết quả, điều chỉnh

 

Tháng 8/2016

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học.

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh sân trường, nhà xe, cổng trường.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS K3,4,5

 

 

Tháng 9/2016

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học.

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh, sân trường, nhà xe, cổng trường.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

- Lớp 5A

 

 

Tháng 10/2016

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học, sân trường

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

 HS khối 4,5

- Học sinh TT

 

 

Tháng 11/2016

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học.

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

- Lớp 5B

 

 

Tháng 12/2016

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học, sân trường, nhà xe, cổng trường

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

- Giáo viên

- HS khối 1,2.

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

- Lớp 5C

 

 

Tháng 1/2017

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học,

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh, sân trường, nhà xe, cổng trường.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

 

 

 

Tháng 2/2017

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học

 - Tổng vệ sinh công trình vệ sinh, sân trường, nhà xe, cổng trường.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

 

 

 

Tháng 3/2017

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học.

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh, sân trường, nhà xe, cổng trường

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

- Lớp 3B

- Lớp 5D

 

 

Tháng 4/2017

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học, sân trường, nhà xe, cổng trường

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

 

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

 

 

 

Tháng 5/2017

- Làm cỏ vườn trường.

- Tổng vệ sinh lớp học.

- Tổng vệ sinh công trình vệ sinh.

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

- Giáo viên

- HS khối 1,2

- HS khối 4,5

- Học sinh TT

- Lớp 4A, 4B

 

V. Phân công các lớp phụ trách các bồn hoa, cây cảnh

TT

Lớp

Khu vực phân công chăm sóc

1

2A

Vệ sinh khu vực trước cửa lớp 2A

2

2B

Vệ sinh khu vực trước cửa lớp 2B

3

2C

Vệ sinh khu vực trước cửa lớp 2C

4

2D

Vệ sinh khu vực trước cửa lớp 2D

5

3A

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 3A – 1 bồn cây.

6

3B

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 3B – 1 bồn cây

7

3C

Vệ sinh khu vực sân trước cửa các lớp 1C, 3C khu Đòng Thủy – nhà vệ sinh

8

3D

Vệ sinh khu vực sân trước cửa các lớp 1D, 3D khu Do Đạo- Nhà vệ sinh

9

4A

Vệ sinh khu vực sân trước cửa nhà hiệu bộ – 1 bồn cây.

10

4B

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp cầu thang trong  – 1 bồn cây.

11

4C

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 4C, 4D – 1 bồn cây.

12

4D

Vệ sinh khu vực sân tập thể dục  – 1 bồn cây.

13

5A

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 1A– 1 bồn cây – bồn cây hoa phía trên cổng trường

14

5B

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 1B – 1 bồn cây - bồn cây hoa phía dưới cổng trường

15

5C

Vệ sinh khu vực sân trước cửa lớp 1C – 1 cầu thang - 1 bồn cây

16

5D

Vệ sinh khu vực trước cửa phòng hội đồng – 1 bồn cây

Trên đây là kế hoạch tổ chức lao động năm học 2016 – 2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh.

 

 

Nơi nhận:

- TPT Đội (T/h)

- GVCN các lớp(T/h)

- Lưu VT.

            P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Ngô Thùy Luận

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường