Tin tức : Chi bộ Đảng trường Tiểu học Nhân Thịnh/

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

ĐẢNG ỦY XÃ NHÂN THỊNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC          

                                                             Nhân Thịnh, ngày 28 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

 

1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

 Căn cứ kế hoạch số 27- KH/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy xã Nhân Thịnh về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.

 Căn cứ  kế hoạch số 06 - KH/KT ngày 27 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy xã Nhân Thịnh về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.

Căn cứ vào nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Đơn vị

          Chi bộ trường  Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

II. Mục đích yêu cầu: 

- Công tác kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của cấp ủy đối với đảng viên chi bộ, làm cho chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và các nghị quyết của Đảng cấp trên.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát nâng cao nhận thức cho Đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu, tính giáo dục cho mỗi đảng viên trong chi bộ, từ đó có cơ sở đánh giá những ưu, nhược điểm của từng đồng chí đảng viên và có hình thức biểu dương, nhắc nhở kịp thời.

- Đồng thời qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy xem xét bổ xung những biện pháp phù hợp trong lãnh chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

III. Nội dung kiểm tra, giám sát:

- Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị “ Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Việc thực hiện kế hoạch năm học, việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nghị quyết các đoàn thể

IV. Đối tượng kiểm tra, giám sát

  • 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

 

 

 

 

 

 

                                              KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

 

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra, giám sát

Tháng 1/2017

- Thực hiện nề nếp sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối trong nhà trường

- Đánh giá chất lượng học kỳ I

Tháng2/ 2017

- Kiểm tra kế hoạch phát triển đảng viên mới

Tháng 3/ 2017

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn.

- Giám sát việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW

Tháng 4/2017

- Đóng tiền đảng phí đúng thời gian quy định, sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ.

- Kiểm tra xây dựng  kế hoạch ôn tập

Tháng 5/2017

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Bình bầu, đánh giá xếp loại CB giáo viên

Tháng 6/2017

- Kiểm tra bàn giao học sinh 5 tuổi và lớp 1.

- Kiểm tra việc chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

– Kiểm tra công tác tài chính.

Tháng 7/2017

- KT Xây dựng kế hoạch tu sửa CSVC

- Giám sát việc thực hiện công tác điều tra phổ cập ở các thôn xóm.

Tháng 8/2017

- Giám sát việc phân công CM.

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy của nhà trường.

- Kiểm tra kế hoạch phát triển đảng viên mới.

Tháng 9/2017

- Kiểm tra về cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới..

- Giám sát công tác khai giảng năm học mới.

Tháng 10/2017

- Kiểm tra kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra kế hoạch thu chi trong nhà trường.

 

Tháng 11/2017

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn,

 

Tháng 12/2017

- Kiểm tra việc phân công giáo viên dự hội giảng các cấp.

- Kiểm tra việc triển khai kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường.

- Kiểm tra chất lượng xếp loại đảng viên theo quy định.

 

                                                                                 TM.CHI BỘ

                                                                                 Bí thư

 

 

                                                                               Phạm Thị Thu Hiền

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 53

Tổng lượng truy cập: 328457