Tin tức : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

STT

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

 GHI CHÚ

1

Trần Thị Thanh Hoa

10//12/1989

Bí thư

 

2

Trần Thị Nguyệt

28/11/1994

Phó bí thư

 

3

Trương Khánh Dương

30/09/1991

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Xuân

01/09/1988

 

 

5

Trần Thị Thu Hằng

18/05/1987

 

 

6

Trần Thị Thu Hằng

07/08/1991

 

 

7

Trần Thị Thoa

20/07/1990

 

 

8

Phùng Thị Tỉnh

21/02/1987

 

 

9

Văn Thị Dần

12/11/1986

 

 

10

Nguyễn Thị Hải

27/11/1989

 

 

11

Đỗ Thị Thủy

01/10/1988

 

 

12

Nguyễn Thị Tuyến

25/08/1987

 

 

13

Nguyễn Thị Thương

15/03/1991

 

 

14

Lê Thị Minh Lương

10/05/1991

 

 

15

Trần Đức Thành

22/8/1991

 

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 81

Tổng lượng truy cập: 322387