tin tức-sự kiện

Đón đoàn kiểm tra chéo hoạt động NGLL, y tế trường học, công tác 'Giữ vở sạch, viết chữ đẹp', thư viện.

Thực hiện công văn số 197 ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc kiểm tra chéo Hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học, phong trào “ Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” và công tác thư viện trường học cấp Tiểu học, năm học 2016-2017. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, trường Tiểu học đã được đón đoàn kiểm tra chéo của trường Tiểu học Bắc Lý về kiểm tra các hoạt động theo công văn hướng dẫn.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học, phong trào “ Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” và công tác thư viện của trường Tiểu học Nhân Thịnh nhiều năm qua đều được đánh giá có nề nếp, các hoạt động được duy trì đều đặn cùng với sự chuẩn bị chu đáo nên qua công tác kiểm tra, các hoạt động của nhà trường đã được đoàn kiểm tra của trường Tiểu học Bắc Lý đánh giá cao với nhiều ưu điểm như: Trường có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, các loại hồ sơ kế hoạch có bố cục rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý, có tính khả thi; các minh chứng đầy đủ, có tính thuyết phục; các hoạt động NGLL có nề nếp, triển khai đầy ddue các bài múa hát, thể dục, bài võ cổ truyền theo quy đinh, HS tập luyện khá đều, đẹp; sách vở của học sinh được bảo quản tốt, ghi chép khá sạch đẹp. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ những tồn tại để nhà trường khắc phục như: Chưa xây dựng được thư viện Nhân dân, thư viện xanh; bài võ cổ truyền còn 1 số học sinh tập chưa được đẹp, chưa tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa trong, ngoài tỉnh; còn một số học sinh chưa quan tâm rèn chữ viết ở tất cả các môn học…

Kết quả cụ thể như sau:

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thể dục thể thao và công tác y tế trường học đạt 96 /100 điểm.- Xếp loại Tốt.

- Phong trào “Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” đạt 112,4/120 điểm. .- Xếp loại Tốt.

- Công tác thư viện trường học đạt 90/100 điểm.- Xếp loại Tốt.

- Xếp chung nhà trường: Loại Tốt

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Đoàn kiểm tra kiểm tra hồ sơ

Học sinh tham gia các hoạt động tập thể.

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian trong giờ ra chơi.

Tác giả: Ngô Thùy Luận

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường