Tin tức : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

STT

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

 GHI CHÚ

1

Trần Thị Thanh Hoa

10//12/1989

Bí thư

 

2

Trần Thị Nguyệt

28/11/1994

Phó bí thư

 

3

Trương Khánh Dương

30/09/1991

Ủy viên

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 313363