tin tức-sự kiện

Kế hoạch hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2016-2017

PHÒNG GD – ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂNTHỊNH

Số: 88 /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhân Thịnh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường -Năm học 2016 - 2017

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân.

Căn cứ Công văn số 684 /PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo hoạt động NGLL năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh;

Căn cứ Quyết định thành lập BCĐ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017 ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng, BCĐ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017 lập kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích:

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao thể lực, góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.

- Thông qua thi đấu phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và thành tích thi đấu tốt tham gia các đội tuyển chuẩn bị dự giải học sinh giỏi TDTT cấp huyện (dự kiến vào tháng 01 năm 2017).

2. Yêu cầu:

- 100% các lớp trong trường chọn cử các vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: chọn cử đủ số lượng vận động viên đúng tiêu chuẩn dự thi các nội dung quy định.

- Mỗi lớp thành lập một đoàn vận động viên dự thi do giáo viên chủ nhiệm lớp làm trưởng đoàn, có tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia thi đấu cho đoàn vận động viên của lớp.

- Thi đấu trung thực, chấp hành nghiêm túc các quy định của hội thi.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đối tượng:

Học sinh Tiểu học của tất cả các Khối lớp trong trường.

2. Môn thi:

+ Môn Cờ vua: 01 nam + 01 nữ /lớp (từ lớp 1 đến lớp 5)

+ Môn Điền kinh: Thi 02 nội dung (chỉ áp dụng HS lớp 4-5)

- Nam: chạy 60m, bật xa tại chỗ.

- Nữ: chạy 60m, bật xa tại chỗ.

*Lưu ý: Đối với môn điền kinh:

+ Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tham gia 1 nội dung.

+ Học sinh phải đi giầy thể thao khi tham gia thi.

+ Môn bóng bàn: Chỉ áp dụng HS lớp 4-5 ( Lớp nào có học sinh tham gia môn bóng bàn sẽ được cộng điểm thưởng khi tính thành cho toàn đoàn)

3. Điều kiện dự thi:

Là học sinh đang học tại các lớp trong trường, có đủ sức khoẻ, không vi phạm kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các quy định của Hội thi.

4. Hồ sơ dự thi:

- Các lớp lập danh sách học sinh dự thi theo mẫu gửi nộp về Ban tổ chức 9 giờ ngày 19/12/2016 ( đ/c Thương nhận)

5. Phân công trọng tài và chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu

a. Trọng tài

+ Cờ vua: Hòa (Mỹ thuật), Nguyễn Nguyệt, Hải.

+ Điền kinh:

- Chạy 60m (7 GV): Thương (TD), Xuân, Hoa, Dương, Thoa(L5), Tuyết, Trần Nguyệt.

- Bật xa tại chỗ (4 GV): Thương(TD), Hoa, Trần Nguyệt, Dương.

+ Bóng bàn: Thành, Xuân.

b. Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu

+ Dụng cụ thi đấu:

- Đ/c Xuân: đồng hồ bấm giờ

- Đ/c Hải: bộ bàn cờ, dây làm đường chạy, bóng, bàn, vợt.

- Đ/c Thương: dây đích, ván giậm nhảy, cuốc.

- Đ/c Thành: cọc chăng dây.

+ Sân bãi: Thành, Dương, Thương, Hải, Hòa (Mỹ thuật).

6. Thời gian và địa điểm tổ chức kì thi:

a. Thời gian: Ngày 22/12/2016 (Chiều thứ Năm)

b. Lịch thực hiện và địa điểm:

* 9h00 ngày 19/12/2015 (sáng thứ hai): Họp chuyên môn, phân công, bốc thăm, sắp bảng thi đấu các môn tại văn phòng trường.

* Thành phần dự họp:

- Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trường.

- Tổ trọng tài.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp (trưởng đoàn các lớp).

* Ngày 21/12/2016: Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ, CSVC thi đấu các môn.

* Ngày 22/12/2016:Từ 13h30-14h00 Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng trường; từ 14h10- 17h00 triển khai các nội dung thi đấu: Cờ vua (Nam, Nữ), điền kinh (Nam, Nữ)

Gồm:

+ Ban tổ chức

+ Tổ trọng tài các môn.

+ Trưởng đoàn, VĐV các lớp; Giáo viên bộ môn; HS các lớp 4-5 (cổ vũ)

+ Nhân viên Y tế trường học

* Địa điểm khai mạc: Sân trường.

* Địa điểm thi đấu:

+ Môn cờ vua: Thi tại phòng lớp 3A (nam), 3B (nữ).

+ Môn điền kinh: Sân vận động xã Nhân Thịnh.

+ Môn bóng bàn: Khu vực kê bàn (phòng hội đồng)

7. Điều lệ và thi đấu:

Áp dụng theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục; tính điểm và xếp giải cho cá nhân và đơn vị lớp theo từng Tổ khối; xếp giải toàn đoàn dựa trên tổng thành tích các nội dung mà đơn vị lớp đó tham gia theo quy định; đơn vị lớp nào không tham gia đủ các nội dung theo quy định không xét giải toàn đoàn cho đơn vị lớp đó.

8. Cách tính điểm và xếp hạng:

- Môn cờ vua Nam, Nữ:

+ Khối 1: thi đấu theo vòng tròn x 1 lượt ( = 3 trận)

+ Khối 2-3: thi đấu theo vòng tròn x 1 lượt ( = 5 trận)

+ Khối 4-5: thi đấu theo vòng tròn x 1 lượt ( = 5 trận)

* Tính điểm:

- Mỗi VĐV tham gia được tính điểm thành tích = tổng điểm của các trận tham gia, VĐV bỏ không tham gia trận nào được tính là thua cuộc trận đó.

- Cách tính điểm: Thắng: 2 điểm; Hòa: 1 điểm; Thua: 0 điểm.

- Môn điền kinh:

+ Chạy 60m (Nam, Nữ) : chạy 1 lượt tính thành tích, nếu phạm quy chỉ được quyền chạy lại 1 lần (lần 2) để lấy thành tích; trong quá trình chạy, nếu gặp sự cố chủ quan, khách quan (ngã do trơn, trượt,....) không được quyền chạy lại.

+ Bật xa tại chỗ: Mỗi VĐV được thực hiện 3 lượt nhảy (luân phiên) và được chọn lượt nhảy có thành tích cao nhất để tính; lượt nhảy phạm quy không được thực hiện lại.

+ Tất cả các cá nhân, tập thể tham gia môn nào, nội dung nào đều được tính điểm và xếp hạng của cá nhân và tập thể đó theo Tổ khối.

+ Lớp không tham gia nội dung nào được xếp thứ cuối cùng của nội dung đó. Vận động viên không có mặt đúng giờ quy định coi như bỏ cuộc không tham gia.

+ Xếp hạng toàn đoàn: Căn cứ vào tổng điểm và thành tích có được từ các nội dung tham gia thi của đơn vị lớp đó.

- Môn bóng bàn: Bốc thăm cặp đấu. Đấu loại trực tiếp, mỗi trận đấu 3 séc.

Đấu vòng loại, chọn ra 2 cặp đấu bán kết. 2 VĐV thắng sẽ vào đấu trung kết.

9. Khiếu nại và khen thưởng:

* Khiếu nại:

+ Chỉ có trưởng đoàn VĐV các lớp mới có quyền khiếu nại và khi khiếu nại phải bằng văn bản, nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi kết thúc thi đấu của nội dung đó. Mọi lỗi kỹ thuật đều do trọng tài xử lý tại chỗ.

+ Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết mọi khiếu nại. Mọi cá nhân và tập thể có liên quan phải phục tùng các quyết định của ban tổ chức.

* Khen thưởng:

+ Đối với cá nhân: trao giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi nội dung (theo Tổ khối).

+ Đối với đơn vị lớp: trao giải Nhất, Nhì, Ba.

10. Công tác chuẩn bị:

- BCĐ tham mưu nhà trường chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị vật tư phục vụ thi đấu và kinh phí tổ chức giải.

- Các lớp chủ động các điều kiện phục vụ đoàn của lớp trong quá trình tham gia hội thi.

- Ban tổ chức lập danh sách các đoàn VĐV các lớp, phiếu chấm theo từng nội dung thi đấu,...; thành lập Hội đồng trọng tài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; phối hợp nhân viên y tế và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho các VĐV tham gia hội thi.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2016-2017 trường Tiểu học Nhân Thịnh, BCĐ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm các đơn vị lớp, các em học sinh, các thành viên phụ trách nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tốt.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Ngô Thùy Luận

Tác giả: Ngô Thùy Luận

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường