tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường Lần 4 - Năm học 2016-2017

  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số: 29  KH- TH

 

             Nhân Thịnh,  ngày 2  tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Lần 4 - Năm học 2016-2017

 

          Căn cứ kế hoạch số 658/KH-GDĐT-GDTH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; Căn cứ công văn số 214/PGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Phòng GD Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác tháng 4/2017, cấp Tiểu học;, Trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường Lần 4 - Năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian: 7h 30 Sáng ngày 08/04/2017 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Nhân Thịnh

3. Nội dung:  

          3.1. Tổ GV lớp 1:

- Dự giờ 2 tiết.

- Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ôn tập chương trình buổi 2;

          - Trao đổi thảo luận về đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II của các trường theo 4 mức độ;

          - Trao đổi đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi).

          3.2. Tổ GV lớp 2+3;

- Dự giờ 2 tiết.

          - Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ôn tập chương trình buổi 2, tổ chức, quản lý lớp học theo mô hình VNEN; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập;

          -Trao đổi rút kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia thi giải toán và Tiếng Anh trên mạng Itemet các cấp; các giải pháp để hướng dẫn học sinh luyện tập và tham gia Olympic môn học;

          - Trao đổi thảo luận về đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II của các trường theo 4 mức độ;

          - Trao đổi đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi).

          3.3. Tổ GV lớp 4+5:

- Dự giờ 2 tiết.

- Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ôn tập chương trình buổi 2;

          -Trao đổi rút kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia thi giải toán và Tiếng Anh trên mạng Itemet các cấp; các giải pháp để hướng dẫn học sinh luyện tập và tham gia Olympic môn học;

          - Trao đổi thảo luận về đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II của các trường theo 4 mức độ;

          - Trao đổi đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi).

          3.4 Tổ giáo viên Mỹ thuật

          - Dự giờ  2 tiết (các tiết dạy có vận dụng các thành tố tích cực của mô hình VNEN trong giảng dạy môn học);

          - Trao đổi Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp của Đan Mạch;

- Trao đổi kinh nghiệm về việc vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam trong giảng dạy môn học;

-Trao đổi đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014(sửa đổi).

3.5 Tổ giáo viên Thể dục

          - Dự giờ  2 tiết (các tiết dạy có vận dụng các thành tố tích cực của mô hình VNEN trong giảng dạy môn học);

- Trao đổi kinh nghiệm về việc vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam trong giảng dạy môn học;

-Trao đổi, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi).  

4. Tổ chức thực hiện

          * Nhóm 1: Dự giờ môn Tiếng Việt lớp 1 (tại phòng học lớp 1A)

          - Thành phần: Giáo viên tổ 1 các trường TH xã Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo, 1 phó HT trường TH Nhân Thịnh.

          - Người điều hành: Trương Thị Hoài – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Đạo.

          - Giáo viên dạy thực hành:

 

STT

Họ và tên

Tên bài dạy

Tuần

Tiết 1

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Tiếng Việt: Ôn tập: Vần có âm chính và âm cuối.

29

Tiết 2

Nguyễn Thị Tuyết

Toán: Ôn tập: Cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100.

  29

* Nhóm 2: Dự giờ môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 (tại phòng học lớp 3A).

          - Thành phần: Giáo viên tổ 2+3 các trường TH Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Hiệu trưởng trường TH  xã Chân Lý, Nhân Thịnh,  phó HT trường  Nhân Hưng.

          - Người điều hành: Phạm Thị Hợi - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Chân Lý.

          - Giáo viên dạy thực hành:

STT

Họ và tên

Tên bài dạy

Tuần

Tiết 1

Trần Thị Huyền Thương

Tiếng Việt:

Ôn tập: Từ chỉ đặc điểm-Câu kiểu Ai thế nào?

Trả lời câu hỏi Để làm gì?

29

Tiết 2

Nguyễn Thị Hiên

Toán: Luyện tập

29

 

        * Nhóm 3: Dự giờ môn Toán + Tiếng Việt lớp 4, 5 (tại phòng học lớp 5A).

          - Thành phần: Giáo viên tổ 4+5 các trường TH Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh. Hiệu trưởng trường TH Nhân Hưng, 1 Phó HT trường TH Nhân Thịnh, Chân lý

          - Người điều hành: Trương Minh Tiến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Hưng.

          - Giáo viên dạy thực hành:

STT

Họ và tên

Lớp

Tên bài dạy

Tuần

 Tiết 1

Trần Thị Thu Hằng

5

LTVC: Ôn tập về từ đồng nghĩa

30

Tiết 2

Lê Thị Minh Lương

4

Toán: Luyện tập

30

      * Nhóm 4: Giáo viên Mỹ Thuật. (Tại phòng học lớp 4C).

          - Thành phần: Toàn bộ giáo viên dạy môn Mỹ Thuật các trường TH Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Đạo Lý, Bắc lý, Đức Lý, Nhân Chính, phó HT  trường  TH Nhân Đạo.

          - Người điều hành: Nguyễn Thị Dậu-  Phó Hiệu trưởng trường TH Nhân Đạo.

          - Giáo viên dạy thực hành:

STT

Họ và tên

Lớp

Tên bài dạy

Tiết 1,  2

Nguyễn Thị Hòa

 

5

 

Thường thức và trải nghiệm cùng tác phẩm mỹ thuật (Tiết 2,3- Tuần 29,30)

 

 

* Nhóm 5: Giáo viên Thể dục ( Thảo luận tại phòng học lớp 2A).

- Thành phần: Toàn bộ giáo viên dạy môn Thể dục các trường Nhân Đạo, Chân Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh; Đạo Lý, Bắc lý, Đức Lý, Nhân Chính; 1 phó HT  trường Chân Lý .

          - Người điều hành: Nguyễn Thị Chúc- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành:

 

STT

Họ và tên

Lớp

Tên bài dạy

Tuần

Tiết 1

Nguyễn Thị Thương

3

Bài 57: Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi nhảy đúng, nhảy nhanh.

 

29

Tiết 2

Nguyễn Thị Hải

 

5

Bài 58: Môn thể thao tự chọn, trò chơi nhảy ô tiếp sức.

 

29

            

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Thịnh điều hành chung. Sau phần dự giờ, các nhóm trao đổi, thảo luận các nội dung quy định.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 04 năm 2017; Trường Tiểu học Nhân Thịnh trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);                                                  

- Lưu: VT.

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Phạm Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường