tin tức-sự kiện

Danh sách Đoàn viên công đoàn năm học 2015 - 2016
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
Năm học 2015 - 2016
STT Họ và tên

Giới

tính

Ngày

sinh

Chức vụ
1 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 5/9/1971 Hiệu trưởng
2 Trần Thị Oanh Nữ 08/11/1965 Phó hiệu trưởng
3 Ngô Thùy Luận Nam 10/02/1977 Phó hiệu trưởng
4 Trần Thị Hòa Nữ 25/07/1986 Giáo viên
5 Trương Thị Bích Nữ 23/10/1992 Giáo viên
6 Văn Thị Dần Nữ 12/11/1986 Giáo viên
7 Trương Khánh Dương Nam 30/09/1991 Giáo viên
8 Trần Thị Duyên Nữ 14/07/1993 Giáo viên
9 Trần Phương Hà Nữ 14/05/1983 Giáo viên
10 Trần Thị Hà Nữ 08/09/1971 Giáo viên
11 Nguyễn Thị Hải Nữ 27/11/1989 Giáo viên
12 Trần Thị Thu Hằng Nữ 18/05/1987 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Hiên Nữ 07/07/1980 Giáo viên
14 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 02/11/1964 Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hòa Nữ 18/02/1984 Giáo viên
16 Nguyễn Thị Hòa Nữ 04/06/1979 Giáo viên
17 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 10/12/1989 Giáo viên
18 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 18/02/1966 Tổ trưởng
19 Lê Thị Minh Lương Nữ 10/05/1991 Giáo viên
20 Nguyễn Thị Lý Nữ 01/01/1970 Tổ trưởng
21 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nữ 23/12/1975 Giáo viên
22 Nguyễn Thị Nhung Nữ 28/01/1974 Tổ trưởng
23 Trần Thị Thanh Phượng Nữ 13/11/1976 Giáo viên
24 Nguyễn Thị Thảo Nữ 21/08/1977 Giáo viên
25 Tống Thị Thoa Nữ 08/02/1963 Giáo viên
26 Trần Thị Thoa Nữ 20/07/1990 Giáo viên
27 Nguyễn Thị Thương Nữ 15/03/1991 Giáo viên
28 Trần Thị Huyền Thương Nữ 13/12/1978 Giáo viên
29 Đỗ Thị Thủy Nam 01/10/1998 Giáo viên
30 Phùng Thị Tỉnh Nam 21/02/1987 Giáo viên
31 Dương Thị Toán Nam 08/12/1963 Giáo viên
32 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 25/08/1987 Giáo viên
33 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 15/10/1982 Tổ phó
34 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01/09/1988 Giáo viên
35 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 23/02/1983 Giáo viên
36 Trần Thị Bạch Yến Nữ 19/03/1969 Giáo viên
Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường