Tin tức : HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/

Danh sách Đoàn viên công đoàn năm học 2015 - 2016

  DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
  Năm học 2015 - 2016
           
  STT Họ và tên

Giới

tính

Ngày

sinh

Chức vụ
  1 Phạm Thị Thu Hiền  Nữ 5/9/1971 Hiệu trưởng
  2 Trần Thị Oanh Nữ 08/11/1965 Phó hiệu trưởng
  3 Ngô Thùy Luận Nam 10/02/1977 Phó hiệu trưởng
  4 Trần Thị Hòa  Nữ 25/07/1986 Giáo viên
  5 Trương Thị Bích Nữ 23/10/1992 Giáo viên
  6 Văn Thị Dần Nữ 12/11/1986 Giáo viên
  7 Trương Khánh Dương Nam 30/09/1991 Giáo viên
  8 Trần Thị Duyên Nữ 14/07/1993 Giáo viên
  9 Trần Phương Hà Nữ 14/05/1983 Giáo viên
  10 Trần Thị Hà Nữ 08/09/1971 Giáo viên
  11 Nguyễn Thị Hải Nữ 27/11/1989 Giáo viên
  12 Trần Thị Thu Hằng Nữ 18/05/1987 Giáo viên
  13 Nguyễn Thị Hiên Nữ 07/07/1980 Giáo viên
  14 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 02/11/1964 Giáo viên
  15 Nguyễn Thị Hòa Nữ 18/02/1984 Giáo viên
  16 Nguyễn Thị Hòa Nữ 04/06/1979 Giáo viên
  17 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 10/12/1989 Giáo viên
  18 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 18/02/1966 Tổ trưởng
  19 Lê Thị Minh Lương Nữ 10/05/1991 Giáo viên
  20 Nguyễn Thị Lý Nữ 01/01/1970 Tổ trưởng
  21 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Nữ 23/12/1975 Giáo viên
  22 Nguyễn Thị Nhung Nữ 28/01/1974 Tổ trưởng
  23 Trần Thị Thanh Phượng Nữ 13/11/1976 Giáo viên
  24 Nguyễn Thị Thảo Nữ 21/08/1977 Giáo viên
  25 Tống Thị Thoa Nữ 08/02/1963 Giáo viên
  26 Trần Thị Thoa Nữ 20/07/1990 Giáo viên
  27 Nguyễn Thị Thương Nữ 15/03/1991 Giáo viên
  28 Trần Thị Huyền Thương Nữ 13/12/1978 Giáo viên
  29 Đỗ Thị Thủy Nam 01/10/1998 Giáo viên
  30 Phùng Thị Tỉnh Nam 21/02/1987 Giáo viên
  31 Dương Thị Toán Nam 08/12/1963 Giáo viên
  32 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 25/08/1987 Giáo viên
  33 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 15/10/1982 Tổ phó
  34 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01/09/1988 Giáo viên
  35 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 23/02/1983 Giáo viên
  36 Trần Thị Bạch Yến Nữ 19/03/1969 Giáo viên

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 160

Tổng lượng truy cập: 322652