tin tức-sự kiện

Kiểm tra chéo hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học và phong trào vở sạch chữ đẹp năm học 2015 - 2016

Thực hiện công văn số 168 ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc kiểm tra chéo Hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học, phong trào “ Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” và công tác thư viện trường học cấp Tiểu học, năm học 2015-2016. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, trường Tiểu học đã được đón đoàn kiểm tra chéo của trường Tiểu học Nhân Hưng về kiểm tra các hoạt động theo công văn hướng dẫn.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học, phong trào “ Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” và công tác thư viện của trường Tiểu học Nhân Thịnh nhiều năm qua đều được đánh giá có nề nếp, các hoạt động được duy trì đều đặn cùng với sự chuẩn bị chu đáo nên qua công tác kiểm tra, các hoạt động của nhà trường đã được đoàn kiểm tra của trường Tiểu học Nhân Hưng đánh giá cao với nhiều ưu điểm như: Trường có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, các loại hồ sơ kế hoạch có bố cục rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý, có tính khả thi; các minh chứng đầy đủ, có tính thuyết phục; các hoạt động NGLL có nề nếp; sách vở của học sinh được bảo quản tốt, ghi chép khá sạch đẹp. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ những tồn tại để nhà trường khắc pục như: Thư viện lớp học còn ít đầu sách, sắp xếp chưa khoa học, bài võ cổ truyền học sinh tập chưa được đều, đẹp…

Kết quả cụ thể như sau:

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thể dục thể thao và công tác y tế trường học đạt 97,75 /100 điểm.- Xếp loại Tốt.

- Phong trào “Giữ vở sạch- viết chữ đẹp” đạt 111,9/120 điểm. .- Xếp loại Tốt.

- Công tác thư viện trường học đạt 84/100 điểm.- Xếp loại Khá.

- Xếp chung nhà trường: Loại Tốt

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường