tin tức-sự kiện

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019-2020

           Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Thực hiện Công văn số 2252/PGDĐT-GDTH ngày 26/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

         Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường TH xã Chân Lý; Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020.

          Mỗi giáo viên thực hành thi giảng dạy 2 tiết (1 tiết Toán hoặc 1 tiết Tiếng Việt  và một tiết Đạo đức (lớp 3,4,5), tiết Giáo dực lối sống (lớp 1,2)  hoặc tiết  khoa học (lớp 4,5), TNXH (lớp 1,2,3) trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Đối với giáo viên dạy các môn chuyên mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 2 tiết theo chuyên môn.

          Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường nâng cao năng lực chuyên môn. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thông qua Hội thi cấp trường, nhà trường lựa chọn giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện;

     

 

 

Các Gv tham gia các tiết dạy

 

 

Các giáo viên tham gia làm bài Kiểm tra năng lực

Giám khảo chấm bài kiểm tra năng lực và SKKN của GV dự thi

Tác giả: TH Nhân Thịnh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường