tin tức-sự kiện

Danh sách tổ chuyên môn năm học 2016-2017

  

 
   

DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-TH ngày 05 tháng 9 năm 2016 của hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Thịnh)

 

Danh sách Tổ 1

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Phương Loan

Giáo viên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Tổ phó

3

Trần Thị Hà

Giáo viên

Thành viên

4

Tống Thị Thoa

Giáo viên

Thành viên

5

Dương Thị Toán

Giáo viên

Thành viên

6

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thương

Giáo viên

Thành viên

8

Trần Đức Thành

Giáo viên

Thành viên

 

Danh sách Tổ 2, 3

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Giáo viên

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên

Thành viên

4

Nguyễn Thị Hiên

Giáo viên

Thành viên

5

Trần Thị Huyền Thương

Giáo viên

Thành viên

6

Trần Thị Bạch Yến

Giáo viên

Thành viên

7

Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên

Thành viên

8

Trương Khánh Dương

Giáo viên

Thành viên

9

Trương Thị Bích

Giáo viên

Thành viên

10

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên

Thành viên

11 Nguyễn Thị Hải Giáo viên

Thành viên

 

 

Danh sách Tổ 4, 5

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

Tổ trưởng

2

Trần Thị Thanh Phượng

Giáo viên

Tổ phó

3

Trần Thị Thanh Hoa

Giáo viên

Thành viên

4

Phùng Thị Tỉnh

Giáo viên

Thành viên

5

Lê Thị Minh Lương

Giáo viên

Thành viên

6

Trần Thị Nguyệt

Giáo viên

Thành viên

7

Trần Thị Thoa

Giáo viên

Thành viên

8

Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

Thành viên

9

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Thành viên

11

Văn Thị Dần

Giáo viên

Thành viên

10

Đỗ Thị Thủy

Giáo viên

Thành viên

11

Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

Thành viên

 

Nhân Thịnh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Người lập danh sách

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hiền

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường