tin tức-sự kiện

Kế hoạch phong trào ' Nuôi heo đất' năm học 2016-2017

PHÒNG GD – ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂNTHỊNH

Số: 73 /KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhân Thịnh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phát động Phong trào “ Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó”

Năm học 2016 - 2017

Căn cứ thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học;

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội chữ thập đỏ huyện, Phòng giáo dục và đào tạo, huyện Đoàn Lý Nhân năm học 2016-2017;A

Căn cứ Công văn số 684 /PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo hoạt động NGLL năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh;

Căn cứ Căn cứ tính hình thực tế của nhà trường và xuất phát từ mô hình “ Xe đạp 1000 đồng”. Trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó” trong trường học năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ mô hình “ Xe đạp 1000 đồng”thành phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó” trong trường học nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái “ Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần giúp đỡ các thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khơi dậy tinh thần mình vì mọi người, biết tiết kiệm và sử dụng đồng tiền có ý nghĩa.

2. Yêu cầu:

- 100% các lớp trong trường triển khai và tham gia phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó”.

- Phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó” phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, xây dựng thành phong trào lớn mạnh, lâu dài và bền vững.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Đối tượng:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Học sinh của tất cả các Khối lớp trong trường.

2. Hình thức:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ tháng 10 của năm học. Mỗi lớp nuôi một con heo đất.

- Thường xuyên tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khó” trong học sinh, giúp học sinh biết “ tiết kiệm” từ tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng, tiền bán phế liệu, sách vở cũ không cón giá trị sử dụng để ủng hộ phong trào, với tiêu chí mỗi học sinh cho heo ăn ít nhất 1000 đồng/1 tháng; cán bộ giáo viên, nhân viên tùy lòng hảo tâm.

- Kinh phí thu được sẽ do nhà trường trực tiếp quản lý và chỉ sử dụng vào việc mua xe đạp, trao quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và giúp đỡ các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn và các khoản chi khác phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý phong trào.

- Cấp cho mỗi lớp một con heo đất; giáo viên chủ nhiệm phụ trách hướng dẫn học sinh tham gia phong trào.

- Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm theo dõi việc thực hiện phong trào của các lớp, đánh giá và ghi nhận các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện phong trào để có hình thức động viên, khen thưởng chính xác, kịp thời.

- Thực hiện tốt việc quản lý thu- chi đúng quy định.

3. Thời gian phát động và mổ heo đất:

- Phát động từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017

- Tổ chức mổ heo đất vào dịp sơ kết học kì I, tổng kết năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng, các đoàn thể, các tổ chuyên môn chủ động triển khai đến toàn thể giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, các tổ chuyên môn cần phản ánh với cán bộ quản lý nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo phát động phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vượt khónăm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Thịnh. Trường Tiểu học Nhân Thịnh đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên; giáo viên chủ nhiệm các lớp, các em học sinh, các thành viên phụ trách nghiêm túc thực hiện để đạt kết quả tốt.

Tác giả: Ngô Thùy Luận

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường