tin tức-sự kiện

Danh sách Ban chấp hành Đoàn năm học 2015 - 2016

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

STT

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

 GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Xuân

01/09/1988

Bí thư

 

2

Lê Thị Duyên

 

Phó bí thư

 

3

Trương Khánh Dương

30/09/1991

Ủy viên

 

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường