Tin tức : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/

Danh sách Ban chấp hành Đoàn năm học 2015 - 2016

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI  ĐOÀN TRƯỜNG TH NHÂN THỊNH

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

STT

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

 GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Xuân

01/09/1988

Bí thư

 

2

Lê Thị Duyên

 

Phó bí thư

 

3

Trương Khánh Dương

30/09/1991

Ủy viên

 

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 36

Tổng lượng truy cập: 314595