Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
311/PGDĐT-NGLL
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ng... Chi tiết
2017-05-16
03/CTr-SVHTTDL-SLĐTBXH-SGDĐT
Phối hợp tổ chức phổ cập bơi an toàn, phòng, ... Chi tiết
2017-04-26
99f/LDTBXH-TE
V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hi... Chi tiết
2017-03-17
125/KH-BCĐ
Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống m... Chi tiết
2017-03-15
261/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HKII và b... Chi tiết
2017-03-02
140/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề ki... Chi tiết
2017-02-14
25-KH/HU
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết &#... Chi tiết
2016-12-28
698/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ t... Chi tiết
2016-09-27
05/CT-UBND
CHỈ THỊ Tăng cường thực hiên nhiệm vụ trọng... Chi tiết
2016-09-15
662/PGDĐT-GDTH
V/v trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm... Chi tiết
2016-09-14
660/KH-GDĐT-GDTH
Tổ chức hội thảo dạy học theo mô hình VNEN nă... Chi tiết
2016-09-13
4481/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trực tu... Chi tiết
2016-09-13
656 /PGDĐT-GDTH
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20... Chi tiết
2016-09-12
1000/UBND-GD&ĐT
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suố... Chi tiết
2016-09-08
94/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai công tac đảm bảo an toàn th... Chi tiết
2016-09-01
3031/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - ... Chi tiết
2016-08-26
251/CVLT-NGLL
V/v vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây... Chi tiết
2016-04-15
250/GDĐT-TCCB
V/v tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Anh và Tin học ... Chi tiết
2016-04-15
127/GDĐT-TCCB
V/v tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh và Tin học ... Chi tiết
2016-02-29
109/PGDĐT- NGLL
V/v triển khai chương trình 'Vòng tay yêu thươ... Chi tiết
2016-02-18
27/GDĐT- TTr
Về việc đón Đoàn thanh tra chuyên ngành công tác... Chi tiết
2016-01-12
14/UBNN-NV
Về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-C... Chi tiết
2016-01-11
10/ PGDĐT-NGLL
Về việc thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguy... Chi tiết
2016-01-07
11/ QĐ-SGDĐT
Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về c... Chi tiết
2016-01-06
330/GDĐT
V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên... Chi tiết
2015-12-18
299/PGDĐT-NGLL
V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lầ... Chi tiết
2015-11-11
296/GDĐT-NGLL
V/v triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ... Chi tiết
2015-11-06
1416/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ q... Chi tiết
2015-11-06
68/TB-GD&ĐT
Vận động ủng hộ quỹ 'Vì người nghèo... Chi tiết
2015-10-21
1325/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể... Chi tiết
2015-10-19
275/ PGDĐT-NGLL
V/v tiếp tục triển khai thực hiện bảo hiểm y t... Chi tiết
2015-10-12
276/PGDĐT- NGLL
V/v mua tăm tre giúp đỡ Hội người mù huyện... Chi tiết
2015-10-12
273/GDĐT-NGLL
V/v triển khai thực hiện hồ sơ theo dõi sức kh... Chi tiết
2015-10-07
1237/ SGD&ĐT-CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ t... Chi tiết
2015-10-01
1238/ KH - SGD & ĐT
Kế hoạch công tác công nghệ thông tin năm học 2... Chi tiết
2015-10-01
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
04/QĐ-TH
V/v khen thưởng học sinh năm học 2013-2014... Chi tiết
2014-05-23