Thứ tư, 24/10/2018 12:38:54

Tin nổi bật

Thứ tư, 24/10/2018 12:38:54

Văn bản mới


Bài hát Khi tóc thầy bạc
Bài dạy địa lí
bài dạy mẫu toán 5
phương pháp bàn tay nặn bột TNXH lớp 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học: 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác