Tin từ đơn vị khác

Những phát kiến trong công tác chủ nhiệm lớp

 Căn cứ công văn số 1318/SGDĐT – GDTrH ngày 5/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc triển khai thực hiện  chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Trường THCS Nhật Tựu đã tổ chức cho giáo viên rà soát lại phân phối chương trình đang dạy. Trên cơ sở nhu  đáp ứng tình hình thực tế của việc dạy, học của giáo viên, học sinh. 

 

Tác giả: Admin

Xem thêm

Tập Huấn VNEM- TH Nhật Tựu
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường