Tin từ đơn vị khác

Ý nghĩa của ngày 20/11.

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning năm học 2018-2019. Trường THCS Nhật Tựu đã phát động các giáo viên trong toàn trường thiết kế bài giảng điện tử cho các môn học.

Bài giảng sự biến đổi chất - Hóa học 8.

https://hoctructuyen.violet.vn/present/su-bien-doi-chat-12527253.html

 

Tác giả: Chu Thị Huyền

Xem thêm

Tập Huấn VNEM- TH Nhật Tựu
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường