Tập Huấn VNEM- TH Nhật Tựu
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giấm hiệu

  • Địa chỉ: Nhật Tựu-Kim Bảng- Hà Nam
  • Email: nhatuuc1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513826650
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thúy Mai
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nhatuuc1kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978587179