Điểm báo

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CBNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2018 - 2019

 Biểu mẫu 08

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 38

 

 2

17 

13

1

 

10

 12

 11

25 

13 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

13 

12

1

 

10

 11

9

22

11 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 1

 2

0

 

 

 1

 1

 1

 

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

 

 

 

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

2

 1

 

 

 2

 

 1

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 3

 

 

 

 

 1

2

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 1

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

2

 

 

 

 

 1

 1

 2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Phúc, ngày 03 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

  

Ngô Đức Hải


Tác giả:

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019