Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT AM TRƯỜNG TH XÃ PHÚ PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TB-TTH Phú Phúc, ngày 26 tháng 6 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 Căn cứ Kế hoạch số 938/PGDĐT-GDTH ngày 24/06/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân và Kế hoạch số 36/KH-TTH ngày 25/06/2019 của trường Tiểu học xã Phú Phúc về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020; Trường Tiểu học xã Phú Phúc trân trọng thông báo như sau: 1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 2. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2013 trở về trước đang cư trú trên địa bàn xã Phú Phúc. 3. Hồ sơ xét tuyển: Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 1 túi đựng hồ sơ (Do gia đình chuẩn bị) gồm: - Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung) - 3 giấy khai sinh bản sao hợp lệ hoặc bản chính phô tô công chứng - Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi 4. Thời gian tuyển sinh: 7 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2019 (Sáng thứ Hai) 5. Địa điểm: Tại khu trung tâm trường Tiểu học xã Phú Phúc (Khu A) * Lưu ý: - Khi đi nộp hồ sơ, phụ huynh mang theo bút để viết đơn xin học. - Học sinh tham dự tuyển sinh không phải nộp bất cứ khoản tiền nào phục vụ công tác tuyển sinh. - Phụ huynh không phải đưa trẻ đến trường. Nhà trường trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh có con trong đối tượng tuyển sinh biết để chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ xét tuyển theo quy định nêu trên và đến nộp hồ sơ xét tuyển cho các cháu đúng thời gian quy định. TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG Ngô Đức Hải

Tải về

Xem thêm...
SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019