Tin từ đơn vị khác

Các hoạt đong trong nhà trường

Đại hội chi bộ trường mầm non xã Phú Phúc nhiệm kỳ 2020-2023.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Phúc về việc tổ chức Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Chi bộ trường mn xã Phú Phúc long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Được sự thống nhất của Đảng ủy xã Phú Phúc, sáng ngày 11/01/2020 tại văn phòng trường mn xã Phú Phúc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.
      Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

      - Đ/c Trần Thị Thảo - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Phúc

      Đồng chí Bùi Kim Thanh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường mầm non xã Phú Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đ/c Bùi Kim Thanh, bí thư chi bộ 
báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020 

           Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Thị Thảo, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Phúc đánh giá cao bản báo cáo của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2023. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,  Chi bộ trường mầm non xã Phú Phúc cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn của cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đ/c Trần Thị Thảo, Thường vụ Đảng ủy
 Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Phúc phát biểu chỉ đạo trong Đại hội
 

   
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND  có bó hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội
 

    

Đ/c Bùi Kim Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Thường vụ Đảng ủy.
 

        Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 .

        Kết quả có 3 đồng chí trúng cử vào Ban chi ủy:

  1. Đồng chí Bùi Kim Thanh 
  2. Đồng chí Trần Thị Hồng Thuấn
  3. Đồng chí Lê Thị Thanh Tình

Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2023

Kết quả Đồng chí Bùi Kim Thanh được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

                Đồng chí Trần Thị Hồng Thuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

        Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 10 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Ban chi ủy mới ra mắt trước Đại hội.
 

         Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Bùi Kim Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường mầm non xã Phú Phúc quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Tác giả: GV

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019