Tin từ đơn vị khác

Tết trồng cây đầu xuân 2015 - TH Vĩnh Trụ

 Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và sự chỉ đạo của Phòng GD - ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức cuộc thi IOE cấp trường năm học 2019 - 2020, Ngày 11/01/2020, Trường tiểu học Vĩnh Trụ đã tổ chức tốt cuộc thi IOE cấp trường năm học 2019 - 2020 cho học sinh khối 3, khối 4, khối 5.

Một số hình ảnh ghi lại của học sinh đi dự thi:

Tác giả: Thúy Nga

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019