tin tức-sự kiện

Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm học 2018-2019

 

       Đã trở thành thường lệ, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc.

       Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Lý Nhân  và của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân, ngày 19/11/2018, Trường Tiểu học xã Phú Phúc đã tổ chức buổi Tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường Tiểu học năm học 2018-2019.

      Thông qua các hoạt động này nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

      Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học trong việc chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

       Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện gháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành.

Nhà trường lựa chọn một trong các khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật do Bộ Tư pháp gợi ý để tuyên truyền trực quan ở tại cổng trường: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”:

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019