tin tức-sự kiện

Cuộc thi trạng nguyên tiếng việt năm 2018-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt dành cho HS tiểu học năm học 2018-2019, Từ ngày 05/9/2018, Trường tiểu học xã Phú Phúc đã tổ chức tốt việc cho HS các lớp đi tham gia Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt dành cho HS tiểu học năm học 2018-2019..

  Sau đây là một số hình ảnh minh hoạ:

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA TẬP THỂ CỦA HS NĂM HỌC 2018-2019
SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG KG NĂM HỌC 2018-2019
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019