tin tức-sự kiện

Tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh - Trường Tiểu học xã Phú Phúc
 

     Ngày 22/09/2018 trường Tiểu học xã Phú Phúc đã tập huấn "Tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh" cho cán bộ giáo viên nhà trường.

     Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ giáo viên nâng cao năng lực tổ chức hoạt động dạy học ở Tiểu học góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Góp phần để HS học: "Tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu quả", "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

      Nội dung buổi tập huấn gồm có:

1. Tổ chức hoạt động dạy học ở tiểu học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

2. Tổ chức hoạt động dạy học Toán học ở tiểu học

3. Thiết kế bài dạy

4. Đánh giá học sinh

     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Các cán bộ, giáo viên của nàh trường tham gia tập huấn

Thầy hiệu trường Ngô Đức Hải trù chỉ buổi tập huấn

 
Tác giả: Th Xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019